Spontanskådning 17/4/2019

12 medlemmar möttes på plattformen denna soliga dag. Båda ladusvalor och backsvalor jagade över vattnet, de första för några av oss iår. Annars ingen nya sommer gäster, och inga fiskgjuse.

Sådesärla

Sävsparv

Skäggdopping

Där var ett bra selektion av ankor, och en enkel storspov flög över, men vattenstånd är högt, och där var ingen vade att furagera på.

Artlistan (46 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Backsvala Ladusvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv