Spontanskådning 17/10/2018

Spontanskådning 17/10/2018

Vi var åtta medlemmar där möttes denna dimmiga morgon vid Gäddängen. På andra sida av väg 13 hade dimman lättad och solen skinnade, så vi började med at lyssna mens vi väntad på den fick makt över Ringsjöns töcken.

 

 

 

 

 

Då vi äntligen kunna använda kikare och tub och kolla ankarna, glädjas vi över en duvhök som tre gångar flög lågt över Gäddängen på jakt efter frukost bland krickänder utan framgång. Varfågeln sås fint på andra sida av ängen. Den skall nock vara här hele vintern.

På Ringsjö strand var där kanske få vadare, och sånglärkor hördas sträckande sydöver. Höstens fåglar är snart slut.

Många småfåglar sås i skogen, och var med till at få artlistan uppe på 51.

 

 

 

Artlistan (51)

Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Vigg Skäggdopping Vit stork Röd glada Duvhök Ormvråk Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Björktrast Kungsfågel Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Domherre Sävsparv