Spontanskådning 16 juni

Inte många plusgrader var det när första skådaren, Flemming, anlände. Han var den ende som fick se mindre hackspett, blåmes och talgoxe! Efterhand värmde solen och vi blev åtta ordinarie skådare plus, till en början, en utsocknes drönarfotograf. Ljudbilden dominerades förstås av skrattmåsarnas skränande när de pratade med sina växande ungar. Några fisktärnor for runt med småfisk, men om där låg några och ruvade på de övervuxna flottarna gick inte att se. Det var ett ständigt stänkande utmed vasskanten när en kull om ett tiotal små knipungar dök frenetiskt övervakade av mamman. Man kan väl förutsätta att de kläckts i holken och hoppat ut nyligen. Sothönor med ungar syntes också, men med bara en eller två i varje kull – vem har tagit resten? De svarthalsade doppingarna syntes och den ena låg och tryckte på boet ruvande. I skäggdoppingens bo syntes två ungar. Tre adulta smådoppingar låg intill vassen. Ett par årta var svåra att se när de låg och sov nere i växtligheten. Av övriga simänder syntes enstaka exemplar av alla arter förutom stjärtand. Vattenrall hördes, rörhöna hade setts innan jag kom. Ett par brun kärrhök höll till i nordost och häckar troligen vid den dolda dammen där. Av tättingar kan nämnas rörsångare, törnsångare, näktergal och härmsångare runt plattformen samt oväntat många sjungande lövsångare utmed vägen ner. Ett par tornseglare i luften, men inga svalor.

På hemvägen spanade Lasse och jag av Fiskarehusdammen. Minst fem smådoppingar syntes. Sex svartsnäppor rastade, honorna redan på sydsträck. Sånglärka sjöng, en gulärla flög förbi liksom dagens enda ladusvala. På vägen ner hade jag också sett rödbenaparet. Jonny hade sett stenskvätta här på morgonen.

Lars H

Dagens artlista omfattade 62 arter:

Knölsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, tofsvipa, svartsnäppa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, större hackspatt, mindre hackspett, sånglärka, ladusvala, gulärla, sädesärla, näktergal, rödstjärt, stenskvätta, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, steglits, sävsparv.