Spontanskådning 14 juli

När Lasse vänt hem efter sin kikare kunde de första och spontanaste skådarna börja dagen strax efter sju. Morgonen var sval och skön, men temperaturen steg sen onödigt mycket under förmiddagen, vilket till slut nio tappra fick känna av. Vid grillplatsen sågs en kull med något duniga trädkrypare. Gröngölingar hördes från flera håll och häckning har konstaterats.   I Gäddängen hade fyra arter doppingar ungar! Två av knipornas kull om tio hade klarat sig och växt till sig. Ner i söder höll svarttärnorna till, ruvningen fortsätter och äggen bör kläckas endera dagen. På revet, bland stora skrattmåsungar och fisktärnor, stod åtta dvärgmåsar vara ett par börjat rugga sina hättor. Där gick också en grönbena, dagens enda vadare. En ägretthäger rörde sig i norra delen av våtmarken. Vattenrall och rörsångare hördes i vassen vid plattformen. Ett gäng steglitser var ljudliga i trädtopparna. Flera arter sångare hördes och en entita tittade fram i en buske. En sparvhök gjorde ett snabbt svep. Någon hade sett fiskgjusen över sjön.

Uppåt Fiskarehusdammen hade enskilda skådare sett gulärla, sädesärla och, liksom sist dagens enda ladusvala.

Lars H

Artlista med 57 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.