Spontanskådning 14/10

Vi började som vanligt med att skåda från badplatsen. En gröngöling hördes från skogen. Såg en ensam ägretthäger på stranden längs ner i söder. Här även stora antal gäss, sångsvanar och änder som rastade. En havsörn kom flygande och skrämde upp alla som lyfte och flög ut i sjön.

Det var bara fyra plusgrader när vi startade så idag var det skönt med långkalsonger och vinterjacka.

Vi fortsatte till plattformen. Här möttes vi av en isande kall nordanvind. Nu kom fler skådare och som mest var vi sju gjusar på plats denna blåsiga dag. Tyvärr ingen Lars Helgesson som helt glömt bort att det var skådning idag. Från plattformen såg vi stora antal änder, mest bläsänder, men även skedänder och krickor. Några sparvhökar och ormvråkar flög förbi och en större hackspett visade upp sig fint.

Den kalla vinden gjorde att vi lämnade plattformen och fortsatte skådandet från stranden av sjön. Här var betydligt skönare att stå i lä av vinden. Här såg vi bland grågässen även bläsgäss och vitkindade gäss. Flemming upptäckte tre mindre sångsvanar. Två snatteränder och en skäggdopping sågs också. En brushane blev dagens enda vadare. Bland småfåglarna var det rödhakar som dominerade.

Lasse Lundquist

Artlista 41 arter

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, brushane, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla.