Spontanskådning 11 aug

På väg till skådningen kom sms från Lasse att det var nio husbilar på parkeringen denna morgon. Man började undra om man skulle behöva parkera vid Fiskarshusdammen och gå sista biten. På väg ner mötte jag dock två husbilar som lämnade så det var inga problem med platsen. Efter hand som de vaknade i husbilarna lämnade de också så resten av skådarna fick också plats med sina bilar. Lasse hade spanat av Ringsjön och meddelade att en havsörn flugit runt över sjön och att ett stort antal skäggdoppingar rastade. Tre ägretthägrar samt elva sångsvanar rastade i viken. Vi drog oss bort mot plattformen och förundrades över hur tyst det var i träd och buskar. I Gäddängen hittade vi snart de unga svarthalsade doppingarna. Föräldrarna verkar ha lämnat så de får klara sig själva och det ser ut att gå bra. Svarttärneungen satt på en pinne och lät sig matas av den ena föräldern. Efter ett tag började den flaxa med vingarna och sedan lyfte den och flög runt lite försiktigt. Den lärde sig snabbt för sedan såg vi den i norra delen av våtmarken. Ytterligare fyra ägretter rastade. Det var dåligt med vadare, endast drillsnäppa och tofsvipor. Inga rovfåglar och inte mycket småfåglar. En vattenrall grymtade i vassen framför plattformen. Efter styrelsemöte och fika kom regnet och då avslutade vi dagen.

Artlista

Grågås, Knölsvan, Sångsvan, Bläsand, Gräsand, Kricka, Vigg, Knipa, Smådopping, Gråhakedopping, Skäggdopping, Svarthalsad dopping, Vit stork, Gråhäger, Ägretthäger, Storskarv, Havsörn, Ormvråk, Vattenrall, Sothöna, Tofsvipa, Drillsnäppa, Gluttsnäppa, Skrattmås, Havstrut, Gråtrut, Fisktärna, Svarttärna, Ringduva, Tornfalk, Kaja, Råka, Kråka, Entita, Blåmes, Talgoxe, Ladusvala, Lövsångare, Gransångare, Nötväcka, Stare, Koltrast, Rödstjärt, Sädesärla, Grönfink och Steglits.