Spontanskådning 11/11

Gråmulen höstmorgon med klent dagsljus och läge för långkalsingar. Ändå bättre väder än för två veckor sedan, då veterligen ingen skådare gav sig ut i ruskvädret. När jag nu anlände klockan nio var några spontana skådare redan på plats vid badplatsen sen en halvtimme och hade sett tre havsörnar. Efterhand utökades antalet skådare till fjorton, varav en nybliven glad pensionär (tillika ordförande i föreningen) samt en ny medlem som hälsades välkommen.

Från nylagda golvet på plattformen sågs att vattenståndet i Gäddängen nu är närmast normalt efter sommarens torka. Massor av änder låg där ute. Mest anmärkningsvärt var antalet skedänder – 165 stycken, men krickorna var flest och flera hundra. Några få snatteränder kunde urskiljas och några tiotal bläsänder. En honfärgad blå kärrhök skrämde upp änder och ett antal enkelbeckasiner. En ägretthäger gick utmed vassen i norr. Ett vackert skäggmespar kom förbi  i kaveldunet nedanför plattformen, där också flera rödhakar och blåmesar höll till.

På slutet tog vi en spaning över sjön igen. Där sågs sex adulta och en 1k mindre sångsvan, endast en skäggdopping, nån stjärtand och ett par hundra skarvar i ett tätt långt band mitt ute på sjön. Det kan noteras att vi inte såg nån sothöna, inte heller några dykänder förutom knipor.

Som avslutning på parkeringen blev det tillfälle att köpa föreningens kalender för 2021 med foton av medlemmarna. Nästa spontanskådning blir den 25/11 och är höstens sista.

Lars Helgesson

Artlista 41 arter

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, havsörn, blå kärrhök, ormvråk, vattenrall, tofsvipa, enkelbeckasin, gråtrut, havstrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, koltrast, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, skata, kaja, kråka, bofink

 

 

Skäggmesbilder Per Uno Nilsson