Spontanskådning 10 mars

Tolv av Ringsjöbygdens fågelskådare samlades för att se hur långt våren fortskridit. Vädret var skapligt, även om det var någon minusgrad till en början. Jonas Karlsson från Skånska dagbladet var med oss för att få ihop material till en artikel, som ska kunna läsas i tidningen någon gång nästa vecka.

Jag hade kört ner genom allén till Fulltofta slott, och stannat för att kolla en flock svanar, och bland 150 vanliga sångsvanar hittade jag två mindre. Lasse hade väntat på oss sedan klockan åtta och kunnat njuta av sjungande taltrast och bofinkar samt flera trummade större hackspettar. I Östra Ringsjön låg isen kvar här på östra sidan, men i öppet vatten långt ut låg en flock med flera hundra storskrakar. På uddarna hade vinden pressat upp stora vallar av is. Lena och Lennart gav sig ner i hagarna för att sätta upp den återfunna holken med nummer 35 som saknats länge, och Jonny klängde upp för att byta tak på en annan holk. Lite väl trångt blev det när vi sen skockades på plattformen, men coronavirus tycks inte bita på fågelskådare. Gäddängen var i stort sett isfri och där låg ganska många sothönor och änder: kricka, gräsand, bläsand, brunand, knipa, vigg och gravand. Vi noterade fler vårtecken, såsom ropande tranor, ett par vinglande tofsvipor och några förbiflygande starar. En yngre havsörn seglade över och vållade viss oro i våtmarken. Borta på hägnet var flera storkpar på plats uppe på sina boplattformar. På slutet drog vi oss ner i hagarna, men där var ganska händelselöst. En flaxande nötskrika och en högtflygande korp kunde noteras, men ingen stjärtmes eller mindre hackspett denna gång heller till besvikelse för vissa. Till slut hittades också några salskrakar i sjön.

Lars H skrev och summerade 47 arter på dagslistan:

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, gärdsmyg, koltrast, björktrast, taltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväckas, trädkrypare, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink.