Spontanskådning 10 juni

Nio skådare på Gäddängens plattform i skönt väder, någon på plats redan vid soluppgången. En ny låda för obsbok har kommit på plats, men den bok som någon deponerat i den lilla gamla lådan har försvunnit.Det diskuterades om ekens döda grenar över våra huvuden förr eller senare kommer att orsaka skådares för tidiga död. Trädkryparen brydde sig inte, utan for omkring där uppe och matade sina ungar bakom barken.

Vattenytan har sänkts ytterligare och gjort det lite vänligare för vadare. Där syntes ett par mindre strandpipare på revet, ett par rödbenor, en skogssnäppa och tofsvipa. Fler ungar av skrattmås hade kläckts på plattformen. Fisktärnor ruvade. Ungar hade även knölsvan, sothöna och gravand som hade minst femton ungar i en kull. Tranorna har kläckt ut sina två ungar, men syntes inte till. Bland ganska få änder var snatteränder flest, men sågs också vigg, bläsand, skedand och kricka. Gråhakedopping och rörhöna syntes. Av rovfåglar noterades fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada och ormvråk. Fyra storkar var på vingarna och kretsade högt upp. Tättingar bidrog med mycket sång. Rörsångare nedanför plattformen, härmsångare, kärrsångare och grönsångare utmed vägen samt en vackert exponerad och skönt kvittrande hämpling.

Utmed vägen ner från kyrkan, i skogen och i Fiskarehusdammen sågs nötskrika, stenskvätta, knipa med ungar, dagens enda(!) grågås och enda ladusvalor.

Detta var vårens sista spontanskådning. Nu får vi besöka plattformen ännu mer spontant vilka tider som helst, tills vi ses igen klockan 9 onsdagen 19 augusti för höstens första spontanskådning.

Lars H

Artlista, 66 arter:

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, mindre strandpipare, skogssnäppa, rödbena, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, kärrsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, pilfink, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv.

 

Foto Per Uno Nilsson