Skäralid 14 maj

Forsärla, Skaralid

Vi var elva stycken som samlade ihop oss i Stockamöllan för vidare färd till Skäralid. Det var första gången vi hade exkursion hit och förhoppningen var att se eller höra mindre flugsnappare. Denna häckar vissa år längs  ravinen och uppe på Kopparhatten

I Skärdammen häckade som vanligt sångsvan och ett knippar var också på plats. I början på vandringen såg vi mycket nötväckor.

Det var en mycket rogivande promenad längs Skärån i ett behagligt tempo. Efter ett tag så dök forsärlorna upp. Två till tre par såg vi. Svartvit flugsnappare, gärdsmyg och grönsångare sjöng för fullt.

När vi gått några kilometer var det dags att vända och då fick vi höra den mindre flugsnapparen sjunga.

Efter en promenad på ca två timmar smakade det mycket bra med kaffe och mackor

 

Artlistan blev inte så omfattande men det gjorde inte så mycket. 27 arter skrapade vi ihop.

 

Lars-Olof

Artlista

Sångsvan  gräsand  knipa  ringduva  större hackspett  ladusvala  hussvala  forsärla  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  koltrast  taltrast  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare   mindre flugsnappare  svartvit flugsnappare  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  råka  kråka  korp  bofink