Rovfåglar 6/9

Vi var 13 deltagare på denna exkursion. Via uppsamling strax utanför Veberöd gick färden som vanligt till Näsbyholm. Havsörn, tornfalk, ormvråk, duvhök, röd glada, ormvråk, bivråk och brun kärrhök blev det här så det var en bra början. Nästa stopp Näsbyholmssjön och här var det mycket änder, bl a snatterand, brunand, knipa, kricka, skedand och vigg. Lärkfalk och sparvhök blev nya rovfåglar. En ensam tornseglare flög runt med ladusvalor och hussvalor. Efter fika gick färden vidare till Havgård. Inag nya rovfåglar men några havsörnar ocg gott om glador. Sista stoppet blev Börringe mad där en fiskgjuse fiskade och sedan satte sig på en stolpe en god stund. Andra arter här blev ägretthäger, stjärtand, enkelbeckasin och brushane. Efter en fika avslutade vi för denna gång.

Tyvärr blev det varken aftonfalk eller stäpphök som vi fick se förra året. Inte heller blev det någon brun glada

Artlista

Grågås  knölsvan  snatterand  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  bivråk  sparvhök  duvhök brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  större strandpipare  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  grönbena  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  tornseglare  spillkråka  tornfalk  lärkfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  ladusvala  hussvala  gransångare  stare  grå flugsnappare  rödstjärt  buskskvätta  sädesärla  trädpiplärka  mindre korsnäbb  grönsiska

 

Foto: Per-Uno Nilsson