Rovfågelspaning

Den 20 augusti var det än en gång dags att besöka området runt Näsbyholm och Havgård.
Vid denna tid ses det en hel del rovfåglar här, och vår förhoppning var att få se den mindre skrikörn som varit här sedan början av sommaren.
Vi var 14 st som samlades i Hörby och första anhalten blev Näsbyholm. Första stoppet var vid allén uppmot godset. Massor av fasaner kantade vägen. Ett par bruna kärrhökar flög runt och en buskskvätta visade sig fint i toppen på en buske. Som vanligt när vi är ute så började vi bli fikasugna så vi körde ner till Näsbyholmssjön och kombinerade skådning och fika. I sjön var en del änder som vigg, knipa och brunand. Några kärrsnäppor och brushanar flög förbi.
Öjda här fortsatte vi till Havgård och stannade till för att försöka den mindre skrikörnan. Här brukar det vara gott om rovfågel uppe i luften, men givetvis var det dött denna dag. Antingen var vi för tidiga eller så blåste det för lite.

Vidare till Börringe mad . Här var det bl a smådopping, gråhakedopping, grönbenor, brushanar och en vattenrall.

Börringe Mad

Tofsvipor, Börringe Mad

Alltid plats till en gjuse till

Alltid plats till en gjuse till

Bisbjär 
Sista anhalten blev Bisbjär och ytterligare spaning efter skrikörnen. Tyvärr ville den inte visa sig om den nu var kvar. Dan innan hade en mindre skrikörn siktats på Falsterbonäset, så det kan ju ha varit den. Dock vi vi se en gammal och en yngre havsörn och det är ju alltid kul.
Havsörn, Bisbjär

Gammal havsörn

Lars-Olof
 
Artlista t o m Bisbjär
 
Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  sparvhök  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  trana  tofsvipa  småsnäppa  kärrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  gluttsnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  gulärla  sädesärla  buskskvätta  entita  nötväcka  skata  kaja  kråka  korp  stare  grönfink  hämpling