Rovfågelexkursion 7/9

Denna dag var det dags att besöka Näsbyholm, Havgård och Börringe mad. På väg till samlingen i Hörby upptäcker jag att jag glömt ta med handjagaren. Katastrof. Kunde lika gärna ha glömt ta på mig byxorna. Samtal till Jan som skulle ansluta i Hörby att han fick köra med de som väntade där, medan vi från Eslöv vände om och hämtade kikaren. Skönt, nu kände man sig klädd igen. Vi körde till Veberöd och samlade ihop oss för vidare färd. Första stoppet blev allén upp mot Näsbyholms gods. Här brukar vi se en del rovfåglar och det gjorde vi nu med. En del tornfalkar, ormvråkar och sparvhökar flög runt. Även korpar, trädpiplärkor och gulärlor sågs.

Nästa stopp Näsbyholmssjön. Här låg en hel del änder som brunand, snatterand, kricka, vigg och knipa. Smådopping och skäggdopping var här också. Dock ingen havsörn eller fiskgjuse som vi brukar se här. Sedan var det dags för dagens första fika och den smakade mycket bra. Nästa ställe vi skulle till var Havgårdssjön, men eftersom några av oss har Birdalarm så får ju det styra var vi hamnar. Vi hade bara kört i fem minuter när det kom larm om aftonfalk vid Gabeljung inte långt från där vi befann oss. Inget att tveka på, så vi styrde kosan dit. Här var andra skådare på plats och snart upptäcktes aftonfalken som gav oss kanonobsar på nära håll.

Det visade sig att platsen vi stod på var ett eldorado för rovfåglar. Strax kom en bivråk och flög förbi, två havsörnar satt på en åker långt borta. Flera tornfalkar flög runt. Fiskgjuse, bruna kärrhökar, sparvhökar samt röda glador var andra rovisar vi fick se. Men det skulle bli bättre. Joakim upptäckte en rovfågel som kunde vara antingen ung ängshök eller ung stäpphök. Vi såg den bara som hastigast, men efter att tittat på bilder som flera fotografer tagit bekräftade det att det var en stäpphök. En stund senare kom hona blå kärrhök förbiflygande. Totalt fick vi elva arter rovfågel här och givetvis var vi mycket nöjda med detta. Det överträffade med råge våra förväntningar även om man alltid hoppas få bra utdelning när man ger sig iväg hemifrån.

Efter ytterligare en fika körde vi till Börringe mad. Enkelbeckasiner, tofsvipor, grönbena, stjärtand och skedänder var arter vi såg här. Efter en stund kom vår vän stäpphöken och födosökte en lång stund runt maden och lät oss njuta av sin uppvisning. Två lärkfalkar på håll kompletterade dagens rovfågellista. Nu skiljdes vi åt för dagen. Vi från Eslöv stannade till vid Klosterviken i Börringe och hängde in två ägretthägrar och i Genarp fick vi se ett par svart rödstjärt vilket avslutade dagens obsar.
En mycket givande dag var över. Dagslistan omfattade 64 arter

Lars-Olof

Artlista (64 arter)

Knölsvan grågås bläsand snatterand kricka gräsand stjärtand skedand brunand vigg knipa smådopping skäggdopping storskarv ägretthäger gråhäger bivråk röd glada havsörn brun kärrhök blå kärrhök stäpphök sparvhök ormvråk fiskgjuse tornfalk aftonfalk lärkfalk rörhöna sothöna trana tofsvipa brushane enkelbeckasin grönbena skrattmås fiskmås tamduva ringduva tornseglare spillkråka större hackspett sånglärka backsvala ladusvala hussvala trädpiplärka gulärla sädesärla svart rödstjärt rödstjärt buskskvätta gransångare svartvit flugsnappare blåmes talgoxe nötväcka törnskata skata kaja råka kråka korp stare