Rönneholms mosse 18/7

Denna lördag blev det skådning utanför programmet. Jag tänkte att de som inte varit och tittat på de svarthalsade doppingarna som häckat här ute skulle få chansen. Vi var sju stycken som träffades denna soliga och vindstilla morgon. Vid torvfabriken flög det runt ladusvalor och hussvalor. Tyvärr ingen svart rödstjärt som syntes här tidigare i vår.

Snart var vi ute vid dammarna i nordost och här hittades en gammal svarthalsad med fem ungar. Man kan undra hur många par som häckat här. När jag upptäckte att de fått ungar den 26 juni så hade tre par tillsammans fått åtta ungar. Det är mycket möjligt att fler par har fått ut ungar. Fast åtta ungar är inte dåligt. Det är inte varje år som den svarthalsade häckar i Skåne. Vidare idammen såg vi smådopping, gråhakedopping, vigg och sothöna. Vi fortsatte vår vandring lite mer österut och plötsligt hördes och sågs skäggmes i vassen. Det var nytt kommunkryss för oss allihop så det var extra roligt.

Vi vände tillbaka västerut och spannade av de andra dammarna. I söndags var här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och svartsnäppa. Dock var det sämre väder då och då rastar det mer vadare. Vi fick i allafall grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa, enkelbeckasin och mindre strandpipare. Även två ägretthägrar gick omkring i växtligheten. Bland småfåglar fick vi se bl a gråsiska, gulsparv, sånglärka och hämpling.

Nu började det värma ganska bra så vi gick tillbaks till bilarna. En koll på klockan visade att vi hade varit ute två och en halv timme. Tiden går fort när man har kul.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  gräsand  vigg  smådopping  gråhakedopping  svarthalsad dopping  gråhäger  ägretthäger  röd glada  sparvhök  brun kärrhök  sothöna  trana  tofsvipa  mindre strandpipare  enkelbeckasin  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa   skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  kråka  korp  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  rörsångare  svarthätta sädesärla  buskskvätta, hämpling  gråsiska  gulsparv  sävsparv