Rönneholms mosse 13/2

12 skådare samlades vid Sjöholmens badplats kl 9 denna kalla men solig morgon.  -12 visade termometern men det var ganska skönt ändå. Första stoppet blev dämmet vid Rönneå. Gräsänder, smådopping, storkrake och havsörn sågv i här. Några hade turen att få se kungsfiskaren flyga över ån. Några kungsfåglar upptäcktes i en gran men en del av oss var oförmögna att hitta dom.

Vi fortsatte ut på mossen och konstaterade att det var ganska tomt på fåglar. En varfågel satt i en björk och lät sig beskådas innan den tröttnade och flög iväg. Jonny fick se en vattenrall i vassbältet men när vi andra kom fram så hade den gömt sig. Vi fortsatte vandringen och så händer det som alltid händer när vi är ute. Det började rycka i kaffetarmen så vi gick tillbaks till badplatsen där vi intog fikan och summerade dagen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gräsand  vigg  knipa  storskrake  smådopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  vattenrall  sothöna  fiskmås  havstrut  gråtrut  tamduva  kungsfiskare  större hackspett  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  koltrast  rödhake  pilfink  grönfink