Röjning vid Gjusebo

Platform ifrån Gjuseboet

Platform ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Revet ifrån Gjuseboet

Den 24 augusti kl 9 kom fyra modiga killar ner till Gäddangen, till trumpeterna ifrån hundratals av tranor. De hade övernattad på åkern, och när dimman lättade, tog de sig vidare på resan söderut. Vi fick även en artlista på 34 arter. Vi jobbade hårt med att röja och rensa stigen och parkeringen ner till Gjuseboet. Man kan nu ochså se revet och plattformen ifrån gömslet.

 

IMG_0750Artlistan
Knölsvan
Grågås
Kricka
Gräsand
Storskarv
Ägretthäger
Gråhäger
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Sparvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Lärkfalk
Sothöna
Trana
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Gluttsnäppa
Skrattmås
Ringduva
Kungsfiskare
Sädesärla
Törnsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare
Blåmes
Nötväcka
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Grönfink
Sävsparv