Ringsjön runt 19 september!

Klockan sju denna vackra morgon samlades sex skådare med nyputsade kikare och kameror på den vanliga samlingsplatsen vid ICA i Hörby. Ledare för exkursionen var Lasse (för syns skull) och Lars (för hörselns skull). Meningen var att skådandes ta sig runt Ringsjöarna, men det blev inte hela varvet eftersom vi valde att stanna vid för deltagarna mer obekanta lokaler framför den utannonserade, men ofta besökta Gäddängen.

Första stopp var Snogerödsdammen dit vi kom via en mycket gropig grusväg. I själva dammen syntes bara sothönor, några knipor och gräsänder. De bortre delarna var dolda av hög växtlighet. I luften och buskagen hördes mycket pip från sträckande och rastande järnsparvar, ladusvalor, grönsiskor, gran- och lövsångare, sädesärlor m.m. En del sparvhökar sträckte söderut och gjorde sedan det under hela förmiddagen. Ute på fälten rastade ett par unga bruna kärrhökar och ett par ormvråkar, varav en grann börringevråk.

Sparvhök
Sparvhök

Brun kärrhök
Brun kärrhök

Vid Sjöholmens badplats mötte Flemming upp. Han hade redan konstaterat att kungsfiskare fanns att se från bron över Rönneå vid sjöns utlopp. Innan vi fikade fick kamerorna gå varma i försöken att fånga de forsärlor, minst tre stycken, som for utmed vassar och bryggor. När vi satt där på bänkarna flög det över massor av kacklande grågäss på väg ut till sjön.

Grågäss
Grågäss

fikapaus2
Kaffegänget, foto Lasse

Med kaffetörsten släckt körde vi över järnvägen (vägvisare Rönneholms mosse) och parkerade, travade sen iväg till dämmet i ån, nedanför väg- och järnvägsbroarna. Här borde vi kunna se kungsfiskare, vilket vi också gjorde i några snabba blåa glimtar, alltför snabba för fotograferna.

kungsfiskarspaning2
Här letas kungsfiskare, foto Lasse

Ett par forsärlor syntes också. Just här i ån brukar samlas mycket simfåglar vintertid – det är till exempel ett säkert ställe för salskrake. Lars spanade över ängen mot torvfabriken och upptäckte ett par buskskvättor, men ingen annan fick se dem, heller inte när vi sedan fortsatte förbi bommen in på fabriksområdet. Runt byggnaderna svischade en massa ladusvalor och enstaka hussvalor – de häckar här i stort antal.  En stenskvätta visade upp sig på taken och en skogsduva drog förbi.

Vi traskade vidare ut på mossen. Vägen kantas till en början av stora vassar på ena sidan och sumpskog på den andra. Här kan höras vattenrall under häckningstid, även rörsångare och andra vassbundna arter.  En torvmosse är ingen näringsrik miljö, så här är ändå inte så värst fågelrikt. Vi kom ut med överblick mot de stora öppna ytorna där det ännu bryts torv i Weibulls regi. Vi hade hoppats på att se en del rovfågel här (varför inte en stäpphök…?), men det var väldigt öde där ute. Det brukar synas massor av röda glador här och bortåt den angränsande soptippen i väster, och visst såg vi en del sådana.  Vägen tillbaka gick mellan de äldre delarna av den exploaterade mossen, nu igenväxta av vass och sly och med trädridåer utmed vägen. Här for det omkring en hel del tättingar, bland annat såg vi rödstjärt, trädkrypare och nötskrika. Lars var den ende som lyckades höra sävsparv. En kråkmobbad tornfalk och en sträckande fiskgjuse fick vi också se innan vi körde vidare en kort bit.

65
Nötväcka, foto Per-Uno

Vi måste ju göra ett stopp vid vägbron också för att kungsfiskarna skulle få en chans att visa upp sig i all sin prakt. De brukar gärna sitta på pålarna vid utloppet, men inte nu inte. Däremot var där ett par stycken som for fram och tillbaka över ån neråt järnvägsbron, men satt stilla och öppet bara några sekunder till fotografernas frustration. En forsärla lyste gul där den satt på brofundamentet, en rörhöna skyndade över ån och en vattenrall tickade envetet i vassen. I olvon och kornell i åkanten vimlade det av gran- och lövsångare och vi upptäckte också ett par svarthättor.

Forsärla
Forsärla, foto Jan-Olof

svarthätta3
Svarthätta, foto Lasse

Gråhäger
Gråhäger

Till slut ett besök i Västra Ringsjöns fågeltorn, där ännu en vattenrall hördes. Massor av skäggdopping låg ute i sjön. Alla grågässen som flög över när vi fikade låg nu på och runt reven bortåt Gissör (skarvarnas häckningsö). Mycket tofsvipor stod på reven. Som avslutning fick vi se en duvhök svepa förbi över vassen. Lasse räknade ihop sin krysslista och fick det till 58 arter. Lägger vi till det två som bara Lars hade, så får vi en ännu rundare siffra. Trots bristen på stäpphökar verkade alla vara nöjda med denna sköna halvdag, som bara bjöd på tre regnstänk!

Lars Helgesson

 

ARTLISTA:

Knölsvan  Grågås  Gräsand  Vigg  Knipa  Fasan  Skäggdopping  Storskarv  Gråhäger

Röd glada  Brun kärrhök  Duvhök  Sparvhök  Ormvråk  Fiskgjuse  Tornfalk  Vattenrall

Rörhöna  Sothöna  Tofsvipa  Skrattmås  Fiskmås  Gråtrut  Tamduva  Skogsduva  Ringduva

Kungsfiskare  Större hackspett  Ladusvala  Hussvala  Forsärla  Sädesärla  Gärdsmyg

Järnsparv  Rödhake  Rödstjärt  Buskskvätta  Stenskvätta  Koltrast  Björkrast  Svarthätta

Gransångare  Lövsångare  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Trädkrypare  Nötskrika  Skata

Kaja  Råka  Kråka  Stare  Pilfink  Bofink  Grönfink  Steglits  Grönsiska