Ringsjön runt 19/10

Denna gång samlades vi Snogeröds idrottsplats. Konstigt nog var det varken dimma, blåst eller regn utan solen visade sig fint. Vi körde ner till parkeringen och fortsatte gåendes bort till badplatsen. Mycket gäss var i rörelse. Vitkindade sträckte i stora mängder och grågäss rastade i sjön. Strax upptäcktes tre sädgäss men de lyfte efter en stund och drog söderut. Glada och sparvhök jagade runt, men ingen havsörn. Efter en stund gick vi bort till plattformen. Senast vi var här var det uppväxt så man såg inte Snogerödsdammen med omgivningar men det var bättre nu. Gulsparv, steglits och sånglärka sågs och hördes och en blå kärrhök jagade över vassen. När vi var nöjda gick vi tillbaka till bilarna och körde mot Sjöholmen för morgonfika. En spaning utöver sjön gav några havsörnar, bläsänder samt div måsar och trutar. En blandflock gråsiska/grönsiska födosökte i en björk

Sedan gick vi bort till bron vid Rönneå i hopp om att få se kungsfiskaren. De brukar fiska mellan bilbron och järnvägsbron, men denna dag ville den inte visa sig
Vi fortsatte ut på Rönneholm mosse och vid fabriksbyggnaden hade vi turen att få se ett par svart rödstjärt. Ute på mossen upptäckte Kenneth en varfågel och han blev därmed dagens hjälte. Vi kunde beskåda den en lång stund då den födosökte. Två havsörnar satt ute på torven och även här kom en blå kärrhök och flög förbi. Andra fåglar var björktrast, sävsparv och stjärtmes. Nöjda med dagen återvände vi till parkeringen och avslutade dagen.

 

Varfågel  Foto Per-Uno

 

 

 

 

Björktrast  Foto  Per-Uno

Artlistan

Knölsvan  sångsvan  grågås  sädgås  vitkindad gås bläsand  gräsand  vigg  knipa  fasan  skäggdopping  storskarv  gråhäger  röd glada  blå kärrhök  sparvhök  ormvråk  trana  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  större hackspett  sånglärka  gärdsmyg  rödhake  koltrast  björktrast  dubbeltrast  stjärtmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  steglits  grönsiska  gråsiska  gulsparv  sävsparv