Ringsjön runt 10-9-2016

glada-langs-vagen-soder-sjoholmen

Glada langs vägen söder om Sjöholmen

Bara sex skådare kom till samlingsplatsen i Hörby för att skåda fågel runt Ringsjön under ledning av Lassarna Lundquist och Helgesson.  Vi hade upplevt  tjock dimma på en del håll under vägen dit, så vi var lite bekymrade över sikten.  Men väderprognoserna hade utlovat värme och obetydliga vindar så vi gav oss iväg med gott hopp.
När vi kom till första stopp vid Snogerödsdammen var det bara lite disigt över sjön. Dammen är numera ganska igenväxt och omöjlig att helt överskåda från utsiktsplattformen, men en smådopping syntes och några sothönor. På fälten skränade grågäss. En grann börringevråk satt i en trädtopp.

Fikapaus vid Sjöholmen

Fikapaus vid Sjöholmen

Skadning vid Sjöholmen

Skadning vid Sjöholmen

Vi stannade inte så länge, utan körde vidare upp mot Södra Munkarp, där vi skrämde upp ett dussin röda glador som nog avvaktat dimmans upplösning i en trädridå. Vid Sjöholmens badplats parkerade vi och travade iväg mot Rönneås utlopp ur Västra Ringsjön. Här låg dimman tät över sjön och ån, men vi fick se en skymt av två kungsfiskare.  Hörselskådning gav massor av grågäss som osynliga flög över, liksom några tranor. Mycket småfågel pep i buskarna, framför allt gransångare, järnsparvar och rödhakar. En trädgårdssångare visade sig, gröngöling och större hackspett kacklade. Vi avslutade här med att fika på bänkarna vid badplatsen. Nu började solen bryta genom dimman och vi bestämde oss för att fortsätta exkursionen vid Gäddängen.

Större strandpipare, Gäddängen

Större strandpipare, Gäddängen

När vi kom dit hade dimman torkat upp och det var varmt och skönt. Det mest spektakulära här var ägretthägrarna, som varit stationära ett tag och som häromdan utökats från tre till fyra, som stod och glodde i norra delen av våtmarken. Här har varit lite olika vadare på sistone när dammen blivit grundare, men idag syntes bara en skogssnäppa och några enkelbeckasiner förutom en massa tofsvipor. Ingen kungsfiskare, ingen gjuse eller lärkfalk som kunde förväntaas. Bland alla änder fanns snatterand och skedand. En vattenrall väsnades i vassen på nära håll vid plattformen.  Som avslutning spanade vi över Östra Ringsjön från fågeltornet. Där ute fanns en massa grågäss och bland dem några vitkindade, ett trettital sångsvanar och en del brun- och bläsand. En ung havsörn vållade en viss uppståndelse. På sandrevlarna syntes ett par forsärlor och en välkamouflerad ung större strandpipare.

 

Gråhäger, Gäddängen

Gråhäger, Gäddängen

Lars Helgesson

Artlista
Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, skogsduva, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, trädpiplärka, ängspiplärka, forsärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, trädgårdssångare, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, sävsparv.