Ringsjöarna valdagen 9/9/2018

Gulsparv, Snogerödsdammen

Trots valdag så var det 15 skådare som slöt upp på denna exkursion.
Första stoppet var fågeltornet vid Snogerödsdammen. Det var en härlig morgon, sol och vindstilla. På väg ut till tornet hördes lockläte från många fåglar. Grönfink, steglits och lövsångare var några.

 

Rådjur, Snogerödsdammen

Framme vid tornet konstaterade vi att det var mycket hög vass vid dammen , så här såg vi inte något. Ute i Ringsjön låg några sångsvanar och en havsörn stod på sten vid strandkanten. Sparvhök, tofsvipa och enkelbeckasin var en del andra arter vi såg.

Nästa stopp Sjöholmens badplats och här blev det dagens första fika. Ute i sjön satt en fiskgjuse på en stolpe. Efter det gick vi bort till bron ackompanjerade av kungsfågel och gärdsmyg. Vid bron dök snart en kungsfiskare upp och strax en till. Den ena visade upp sig fint vid järnvägsbron.

Kungsfågel, Sjöholmen

Havsörn, Rönneholms mosse

.

Sedan tog vi en lång promenad ut på Rönneholms mosse. Här var inte så mycket fågel, men ett par havsörnar, tornfalk, törnskata, brun kärrhök och några tranor såg vi. Tillbaka vid torvfabriken fick vi se en ung svart rödstjärt samt vanlig rödstjärt.

Svart rödstjärt, Rönneholmsmosse

Tillbaka vid badplatsen tog vi en fika till och sammanfattade dagen innan vi begav oss hemåt. 61 arter blev det på listan

Lars-Olof

Knölsvan Sångsvan Grågås Kricka Gräsand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Tornfalk Sothöna Trana Tofsvipa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Större hackspett Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Törnsångare Gransångare Lövsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Grönfink Steglits Grönsiska Gulsparv