Pulken, Äspet m m 10 april

Denna dag besöktes Pulken, Äspet, Håslövs ängar, Gropahålet och Friseboda. Många tranor rastade vid Pulken. Olika simänder som skedand, stjärtand och årta simmade omkring i översvämningarna. Ett par brun kärrhök jagade över vassen. Nästa lokal var Äspet och här fick vi bergand, alfågel, kentsk tärna, kärrsnäppa och skärfläcka.

Efter det blev det en tur till Håslövs ängar för att kryssa rödspov och fem stycken fick vi se. Även brushane, rödbena, storspov och rödbena hängdes in.

Nästa lokal Gropahålet som gav smålom, svärta, sjöorre och svarthakedopping. Sista stoppet blev Friseboda och artlistan utökades med bl a storskrake, storlom och trädlärka. En sälunge hade lyckats ta sig upp på stranden och lät sig inte störas av oss när vi fotograferade den. Frågan är om den var helt frisk.

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  årta  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  bergand  svärta  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  smålom  storlom  smådopping  skäggdopping  svarthakedopping  vit stork  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  sparvhök  brun kärrhök  havsörn  röd glada  sothöna  trana  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  storspov  rödspov  brushane  kärrsnäppa  enkelbeckasin  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  tamduva  ringduva  turkduva  större hackspett  spillkråka  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gransångare  nötväcka  stare  koltrast  dubbeltrast  rödhake  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  sävsparv