Österlen, 3 juni 2017

Trädpiplärka

Den 3 juni var det dags för den traditionella exkursionen till Österlen. Vi var fem stycken som samlades i Hörby denna tidiga morgon. Första anhalten var Drakamöllans naturreservat. Denna lokal besökte vi även förra året och fastnade då för dels det vackra landskapet och dels för fåglarna givetvis. Vi började vår vandring och vid konferensanläggningen hörde vi sommargyllingens flöjtande i ett träd rakt ovanför oss. Den är mycket svårsedd i trädkronorna, men efter en kort stund drog den iväg och då fick vi en skymt av den. Vår vandring fortsatte och snart fylldes luften av trädlärkornas sång. Det sägs att dess sång tillhör fågelvärldens vackraste och det kan man skriva under på. En visade upp sig fint när den satt på en telefonledning. Ute på heden letade vi förgäves efter fältpiplärkan som vi hade här förra året. Nåväl, chansen fanns kvar på Ravlunda skjutfält. Sommargyllingens sång följde oss och strax började trädpiplärkorna sjunga.

Stenskvätta

Det är häftigt att se dess sångflykt då de stiger upp i luften och sakta dalar ner och sätter sig i ett träd. När vi gått igenom skogspartiet kom vi ut på heden igen och fick då se bl a taltrast, dubbeltrast och stenskvätta.

Efter en stund hördes och sågs en sjungande fågel i skyn. När den landade i en buske såg vi att dett var fältpiplärkan som vi letat så länge efter.Kul. En morkulla kom förbiflygande. Ovanligt att se den på förmiddagen
När vi kom tillbaka till bilarna visade det sig att vi gått i tre timmar så gissa om det satt fint med frukost.

Frukostbordet

Stor hackspett

Fyrfläckad trollslända, Ravlunda

Nästa anhalt Ravlunda skjutfält. Militären hade lämnat efter en veckas övning så det var fritt fram. I Flodahusdammen såg vi sothöna och smådopping. en fina hane törnskata satt på ett stängsel och en bivråk drog förbi. Vid Knäbäcksdösen fick vi se en fältpiplärka, men någon göktyta blev det inte. De brukar man kunna höra här.

Sista anhalten blev Stenshuvud och förhoppningen var att få in rosenfinken på dagslistan men så blev det inte. Dock fick vi fältpiplärka även här. Efter ytterligare en fika stund summerade vi dagen och skiljdes åt. 67 arter fick vi ihop

Lars-Olof

Artlista

Sångsvan grågås ejder knipa smådopping storskarv bivråk röd glada ormvråk tornfalk sothöna tofsvipa morkulla storspov skogssnäppa gråtrut havstrut kentsk tärna skogsduva ringduva gök tornseglare gröngöling spillkråka större hackspett trädlärka sånglärka backsvala ladusvala hussvala fältpiplärka trädpiplärka sädesärla järnsparv rödhake näktergal rödstjärt stenskvätta koltrast björktrast taltrast dubbeltrast härmsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta grönsångare gransångare lövsångare blåmes talgoxe sommargylling nötskrika törnskata skata kaja råka kråka korp stare pilfink bofink steglits hämpling stenknäck gulsparv