Österlen 11/6/2016

Efter att noga studerat Försvarsmaktens hemsida vad gäller avlysningar av deras skjutfält, så var jag övertygad om att Ravlunda skjutfält var öppet denna dag. När vi kom dit väntade Jan-Erik vid de stängda grindarna in till skjutfältet. Det visade sig att det gick bra att besöka fältet till fots, men fordonstrafik var inte tillåtet. Mycket snopet. Nåväl, efter samråd med de övriga så omgrupperade vi till Drakamöllans naturreservat bara några km bort. Här hittar man i princip samma arter som vid skjutfältet. För de flesta var denna lokal en ny bekantskap. Vi började vandringen och vid vandrarhemmet hördes en kort strof från en sommargylling. Tyvärr var det inte alla som hörde den och sedan hördes den inte mer. När vi kom ut på heden hördes både trädlärka och sånglärka. Förhoppningen var att se fältpiplärka och efter en stund så såg Stig en som sedan visade upp sig fint. Vandringen fortsatte med törnskata och rödstjärt. Inne i skogen sjöng trädpiplärka. Andra arter på väg till parkeringen var stenknäck, hämpling, dubbeltrast och stenskvätta. När vi kom till bilarna hade vi gått över två och en halv timme så nu smakade det gott med fika. När denna var avklarad gjorde vi ett försök till på gyllingen utan resultat.
Nästa anhalt blev Björket i Kivik för gulhämpling, och när vi kommit ur bilarna hördes ett par stycken sjunga. En satt fint och sjöng i ett träd till fotografens glädje. När vi var nöjda här fortsatte vi mot Stenshuvud. När vi kom ut på heden sjöng en fältpiplärka från en enebuske. En fågel på en stolpe vållade mycket huvudbry vad det kunde vara, men förmodligen var det en näktergal. Ute på havet låg två storlommar och fiskade. I övrigt var det inte så mycket fågel här. Dags för en ny fika och efter det så avslutade vi dagen. Alla var nöjda med dagen och tyckte Drakamöllan var en höjdare så det blir nog fler besök hit
Lars-Olof
Artlista
Storlom  storkarv  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  gråtrut  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  större hackspett  mindre hackspett  trädlärka  sånglärka  ladusvala  fältpiplärka  trädpiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  näktergal  rödstjärt  stenskvätta  koltrast  björktrast  dubbeltrast  härmsångare  ärtsångare  trädgårdssångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  talgoxe  nötväcka  sommargylling  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  stare  pilfink  bofink  gulhämpling  hämpling  mindre korsnäbb  stenknäck  gulsparv