Örtofta sockerbruksdammar 8/8

Denna dag var det Örtofta sockerbruksdammar som gällde. En lokal vi bara besökt två gånger tidigare, och den ena gången öste regnet ner så vi fick avbryta. Denna dag spåddes det ju uppmot 30 grader så regnet räknade vi med att slippa. Lokalen består av ett antal dammar som sockerbriket använder vi tvättningen av sockerbetorna. Lukten kan ibland vara besvärande.

Inte mindre än 15 medlemmar mötte upp vid samlingen i Gårdstånga. Det var längesedan vi var så många på en exkursion. Kul. Då det var lite skyar på himlen var temperaturen ganska behaglig.

När vi hoppat av bilarna i Örtofta och skulle ta bron över Kävlingeån hörde kungsfiskaren vissla och Jonny hade turen att få se den flyga iväg längs ån. Det var inte så mycket fågel i början av vandringen. Det var många drillsnäppor, grönbenor och skogssnäppor i det första dammarna. Först när vi kom till dammen längst i sydost hände det grejor. Här var det mycket vadare. Brushane, enkelbeckasin, kärrsnäppa, mosnäppa och småsnäppa hittade vi här. I en annan damm konstaterade vi att skärfläckorna häckat härute då vi såg både unga och gamla fåglar. Av rovfåglar såg vi havsörn, ormvråk, röd glada, brun kärrhök, sparvhök och tornfalk. Även en backsvalekoloni fanns här med ca 85 bohålor. Nu började värmen göra sig gällande så vi gick tillbaka och intog frukosten i gräset i skuggan av träden vid parkeringen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  mindre strandpipare?  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  småsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  backsvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  hämpling  steglits  sävsparv

 

 

Ett par bilder från Per Uno

    Havsörn

  Brun kärrkök och skärfläcka