Örtofta sockerbruksdammar 21 augusti

Sedan nästan två veckor har en styltlöparfamilj hållit till i sockerbruksdammarna. I maj upptäcktes paret vid Ilstorps våtmark, sedan vid Pulken och ytterligare några dagar senare vid Klingavälsåns utlopp för att därefter flyga över till Danmark. Där visade det sig att de lyckades med häckningen och fick ut tre ungar. Det var alltså denna familj som gjorde en tripp till Örtofta. Då detta hade varit nytt gjusekryss skulle det ju firas med fika och jag hade redan bestämt att det skulle firas på Flyinge café. Rapporter från fredagskvällen att de var kvar bådade gott.

Dagen började inte riktigt bra då två av exkursionsdeltagarna missade avfarten i Gårdstånga och fortsatte mot Malmö. Efter flera telefonsamtal lyckades de dock så småningom hitta till Örtofta. Under tiden vi andra körde till Örtofta kom det larm om att styltlöparna inte var kvar. De hade eftersökts av flera skådare på morgonen. Det berodde  förmodligen på att det blivit bättre väder som gjort att de dragit iväg under natten. Det kändes mycket snopet och det var himla tur att man hade tagit med fika. Om vandringen runt dammarna är inte mycket att skriva om.  En del vadare fick vi se och även en del rovfåglar. Några fick se en brunglada. En rastande spov vållade oss rejält huvudbry. Först bestämde vi den till rödspov men efter  ingående studier blev det en myrspov. Noterbart är att det rastade ca 40(!) enkelbeckasiner i en av dammarna.

Efter fikan fortsatte vi till Skarhults ängar. På väg dit kom vi i från varandra men en bil följde efter mig. Vi tog grusvägen förbi Skeglinge och efter en stund skrek Joakim "Rapphöns!!!". Som tur var så var Göran, Flemming och Lars H i bilen efter inte så nära för annars hade det kanske blivit en smäll då jag stannade ganska abrubt. Det visade sig att det var en familj rapphöns med två adulta och inte mindre än tio ungar som gick över vägen och ut på åkern. Vi stannade och studerade dem en stund men så kom lantbrukaren i gården längre fram körande. Han stannade för att släppa fram oss. Jag och Joakim körde förbi honom men de andra stannade kvar varpå bonden kör vidare mot dem och fick köra ut i åkern för att komma förbi.  Han var inte helt nöjd med att vi stannat på vägen om man säger så. Själv tyckte jag att rapphönsen lite uppvägde missen av styltlöparna men jag var nog ensam om att tycka det. Efter en stunds skådning vid ängarna avslutade vi dagen som ändå blev en liten besvikelse. Hade styltlöparna stannat  kvar ca tolv timmar till hade vi fått se dom.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  gravand  gräsand  kricka  rapphöna  fasan  storskarv  brun kärrhök  röd glada  brun glada  havsörn  ormvråk  fiskgjuse  sparvhök  rörhöna  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  mindre strandpipare  myrspov  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  fiskmås  ringduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  törnskata  skata  kråka  kaja  råka  stare  talgoxe  backsvala  ladusvala  hussvala  gransångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  koltrast  buskskvätta  gulärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  hämpling  steglits  sävsparv