Örnspåning med mera

Regn, blåst, solsken och snö, man skulle tro det var April! Vi var 7 gjusar som drog ifrån Hörby kl 7:30 och Jan anslutit os vid Fyledalen. Vi åkte olika väg, då jag skulle hämta en glömt kikare. Så vi kom sist genom Fyledalen för at stanna och titta på en ung havsörn där flög majestisk långs av dalen nordpå. De andra hade set den ifrån kungsörns parkeringsplatsen, så alla var nöjd. Blåsten var bitande kallt, men då den var i nordväst stod vi i fin lä, och kunna varme os när solen kom fram.
Här stod vi et par timmar och spanade mesar, då några beslöt at gå ned ad vägen för at se om vi kunna hitta kungsörnboet, mens andra fikade. Vi hittade en stor bo, men inte stor nock til kungsörn, då Tina uppdagade en varfågel på andra sida av ån, och den blev flitigt fotograferat.
Tillbaka på parkeringen var det kaffe tid, och mens vi njuta detta, kom kungsörn flygande lågt mot högre, för senare at lyfte över backen så alla fick set den fint. Den försvann bakom backen, och det hjälp inte med mera kaffe, vi så den inte mer.

Nu åkte vi til Sjöbos våtmark, var där var kricka, bläsand och et par gravänder på vattnet, och 3 tranor gick på åkern bakom. En strandskata sås också, och där var många tofsvipa, och sånglärkor sjöng överallt. Härifrån åkte vi ad Kumlagårdsvägen var vi måtte stanna och kolla en stor flock vitkindad gäss, 6 sädgäss, en del bläsgäss samt grågäss. Vidare farten långs ängarna sås vit stork i närheten af Hemmestorp, men inga kronhjort, som man kan ofta se här.

På väg förbi Vombs reningsverk vältade regnet ner men da vi kom til ängarna var regnet blåst borta, och vi kunna se mängder av vitkindad igen, samman med tofsvipor, gravänder och sånglärkor. Vid tornet var det fortfarande ruskigt, men 3 sävsparv sås vid bron. Då kom en liten flock 13 tranor flygande ifrån syd, och så en till på 13 och till sist en flock på 14. En fjällvråk ryttlade nord för tornet innan regnen blandat med snö började igen, och vi slutade turen för idag.
Jonathan och jag åkta förbi Hjularödssjön på väg hem, för att se om de 12 ägretthäger vi hade set i onsdags fortfarande var på plats, men där var bara 4, och för at sluta vore örnspåningsexkursion riktigt av, en havsörn.

Artlista (38 arter)

Bläsgås Grågås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Knipa Fasan Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Ormvråk Kungsörn Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Tamduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Stjärtmes Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare