Örnspaning 31/1

Havsörnarna i Tosteberga skulle beskådas denna dag. Väderprognosen pekade på fint och klart väder men så blev det inte. I alla fall inte till en början. Snöfall nästan hela vägen mellan Hörby och Tosteberga. När vi kom fram var det dålig sikt men vi skymtade några havsörnar ute på skären. Det klarnade lite och i havet såg vi bl a salskrakar, storskrakar och knipor. Snön började falla igen och vi omgrupperade till Äspet för dagens första fika vid scoutgården. Mätta och belåtna så fortsatt vi ut till Äspet och minsann. Solen sken från blå himmel och det var riktigt skönt. Vi gick rundan ut med stranden och in mot hamnpiren och sedan in i skogen till parkeringen. Rundan gavbl a bergand, alfågel, svarthakedopping, vinterhämpling, forsärla. Två eftersläntare i gänget fick se svart rödstjärt som vi spanande efter vid hamnpiren.

Nästa stopp blev Yngsjö kapell där en brun glada hållit till ganska länge. En flock gråsiskor välkomnade oss och efter ett tag kom en havsörn flygande. Då lyfte ett gäng glador från åteln och bland dessa hittades den bruna. Trevligt att vi fick se den.

Sista stoppet blev Friseboda och i havet räknades inte mindre än 22 storlommar in! Även svarthakedopping, svärta, sjöorre och alfågel rastade.

Efter detta summerade vi en dag som trots ovädret i starten blev lyckad.

Artlista

Vitkindad gås  grågås  sädgås  knölsvan  gravand  gräsand  vigg   bergand  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  salskrake  småskrake  storskrake  fasan  storlom  skäggdopping  svarthakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  brun glada  havsörn  ormvråk  sothöna  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  turkduva  större hackspett  tornfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  gärdsmyg  koltrast  rödhake  svart rödstjärt  gråsparv  forsärla  ängspiplärka  vinterhämpling  gråsiska  gulsparv

 

Foto Per Uno Nilsson