Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare 20200218

 

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 24 personer (varav 7 damer) välkomna till föreningens första medlemsmöte 2020. Kvällens tema var Skogssångare i nordöstra Nordamerika. Per Magnus Åhren var inbjuden till att föreläsa och hälsades välkommen.
Lars-Olof inledde med att informera om att holkrensning på Gäddängen planeras till den 29 februari. Vidare att exkursionen på söndag den 23 februari blir kring Ringsjöarna. Årsmötet planeras till den 17 mars och spontanskådning vid Gäddängen startar den 18 mars kl. 9.
Lars-Olof slog även ett slag för att handla glasunderlägg och/eller keps, som föreningen hade till försäljning under kvällen.
Per Magnus Åhren (PMÅ) inledde med att presentera sig själv. PMÅ har efterträtt Staffan Åkerby, som ordförande i Skånes Ornitologiska förening, SKOF sedan ett år tillbaka. PMÅ har tidigare bl.a. arbetat med naturfrågor nationellt och har varit chef för naturvårdsenheten i Halland.
PMÅ visade därefter bilder och berättade om sina exkursioner i nordöstra Nordamerika där bl.a. Cape May, Cape Cod och New York Central Park är intressanta platser för skådning. Cape May har täta kontakter med Falsterbo fågelstation.
PMÅ inledde bildvisningen med bilder av vacker vår- och försommarnatur, olika sorters vilda djur, ormar och fjärilar. Därefter visade och berättade PMÅ om skogsfåglarna, som är mycket färggranna flyttfåglar. En del mellanlandar bara i områdena för att sedan ge sig längre norrut i Kanada och Alaska. De flesta övervintrar i Mellan- och Sydamerika och dessutom i södra USA såsom Florida och Texas. Gul skogssångare, en vacker fågel, är exempel på en fågel som finns i hela USA och Kanada. Svart och vit skogssångare är en smart fågel, som letar mat på undersidan av grenarna i träden och hittar alla godsakerna som de andra fåglarna inte upptäcker.
PMÅ berättade om och visade även bilder på trastar, sparvar, nattskärra, hökar och örnar. Det finns bara en art av kolibri i östra USA, nämligen rubinkolibri, som vi fick se bilder på. Wood duck är en av de mest färgrika nordamerikanska vattenfåglarna, som PMÅ också visade.
PMÅ avslutade med att åhörarna fick ställa frågor vilket hörsammades.
PMÅ informerade om att SKOF behöver fler medlemmar, som stöttar. Medlemskapet kostar 225 kr/år. SKOF har en medlemstidning Anser och bjuder på föreningskvällar med olika teman. SKOF anordnar Falsterbo birdshow och håller inventering av berguv och deras häckningsplatser, Inventering av backsvalor är en annan aktivitet.
Lars-Olof tackade för presentationen och överräckte glasunderlägg. Åhörarna tackade med en varm applåd.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson