Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare, 20180220

Lars-Olof Nilsson, ordförande, hälsade 24 personer, 12 damer och 12 herrar välkomna till mötet.

Lars-Olof hälsade kvällens föredragshållare, Magnus Billqvist, välkommen.

Lars-Olof passade på att meddela följande:

·        Föreningen säljer kepsar á 120 kr.  

·        Lördag den 24 februari är det exkursion i Dörröds fälad med hopp om att se nötkråka. Samling vid Ica Kvantum i Hörby kl. 07.30.

 

Därefter fortsatte Richard Dodsworth att informera om EUs nya datalag, dataskyddsförordningen GDPR, som ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL). Lagen träder ikraft den 25 maj 2018.

Bokstäverna GDPR står för General Data Protection Regulation. Syftet med den nya lagen är att skydda EU-medborgare mot att personuppgifter ”säljs” mellan företag.

Medlemmarna i Ringsjöbygdens fågelskådare är registrerade med namn, adress, telefonnummer och e.mailadress. Styrelsen i föreningen är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att medlemmarnas registrerade uppgifter inte lämnas ut. Det kommer exempelvis inte att finnas andra medlemmars e.mailadresser i de utskick som varje enskild medlem erhåller från föreningen.

Föreningen är skyldig att informera såväl befintliga som nytillkommande medlemmar om lagen.

Lars-Olof tackade Rickard för informationen och poängterade att med anledning av ovan nämnda lag, kommer stadgarna i Ringsjöbygdens fågelskådare att revideras. Förslag på reviderade stadgar ska presenteras vid föreningens årsmöte den 13 mars. Eftersom ändring i stadgarna kräver beslut på årsmöte och ytterligare ett möte, planeras fastställandet att ske på möte i höst.

Hostmosaikslända

Så var det dags att lyssna på Magnus Billqvist, som arbetar för Naturskyddsföreningen i Skåne och som på fritiden har särskild passion för trollsländor. Magnus ”trollband” oss i sin engagerande framställning och berättade att år 2008 hade man inte så mycket information om trollsländor. Då tillkom Atlasprojektet, med inventering i 5x5 km rutor i Skåne. När man kontrollerade rutorna igen 2014 såg man att det var många fler rapporter, vilket berodde på att bl.a. Magnus och hans kompanjoner skrivit en del om trollsländor (bok utgiven 2012). Nu vet man att det finns 55 arter bara i Skåne och i hela landet finns det 64 olika arter.

Trollsländor är spektakulära och fascinerar unga såväl som äldre. Fågelskådare attraheras av trollsländor och de passar väl in att skåda mitt på sommaren. Trollsländor är tacksamma att fotografera. Det bildades en Trollsländeförening 2015.

Blå Kejsartrollsslända

Vad är trollsländor?

Kungstrollstända, hane, är 9 cm och den största. Den har stor smal kropp, stora ögon och kraftiga käkar. Alla trollsländor har fyra vingar. Flicksländor är långsmala och har ögonpar, som är åtskilda och kan därför ge huvudet ett nästan hammarhajsliknande intryck. Hanarna har klarare färger jämfört med honorna. Myrlejonslända är inte en slända eftersom den har tydliga antenner.

 

Hur går parning och äggläggning till?

Hane och hona bildar ett parningshjul där hanen fattar tag om honan och om hon är villig böjer hon upp bakkroppen för att hennes könsöppning ska kunna fästas vid hans parningsorgan. Detta sker i flykten eller stillasittande på ett strå. Honan lägger ägg i vatten eller fukta.

Larv och fortsatt utveckling
Larverna, som sedan kläcks, kan befinna sig i det stadiet olika lång tid beroende på temperaturen. När de lämna larvstadiet är de bräckliga och lämnar vattenområdet för att ”äta upp sig”. De återvänder därefter till vattnet för att para sig.

Livet, som trollslända
Under livscykeln ändrar de färg. Livstiden är olika, veckor till månader. Trollsländor äter mygg, flugor, bromsar, andra trollsländor och grodyngel. Fåglar fångar trollsländor såsom sädesärla och forsärla. Lärkfalk och biätare fångar trollsländor i flykten. Spindlar är också trollsändorna fiende.
Vinterflicksländor lever längst och övervintrar som vuxna sländor på en kvist, ett grässtrå eller liknande.
Trollsländor trivs i vissa miljöer och därför är de olika arterna lätta att avgränsa. Generellt lever de i och vid vatten. Vissa arter lever i speciella miljöer t.ex. är beroende av vattenaloe såsom grön mosaikslända. Honan lägger äggen i vattenaloen.
Olika arter av trollsländor förekommer (är ute och flyger) under skilda delar av vår-sommar-höst säsongen. T.ex. Griptångflicksländan flyger i början på maj till i slutet av juni och Höstmosaiksländan flyger i början på juli till mitten av oktober.

Gungflymosaikslända

När man ska studera trollsländor är det bra att ha en håv. Det går bra att hålla i en trollslända eftersom vingarna är hårda. Trollsländorna är lättast att hitta en solig dag i områden med vatten. Kan även finnas i grustag med vatten och i myrmarker med gungfly.

Enstaka arter befinner sig i regel ute över vatten, såsom Tvåfläckad trollslända. Denna kan betraktas i kikare. I trädgården kan det finnas Blågrönmosaikslända och Brunmosaikslända.

 

Lars-Olof tackade Magnus för en mycket intressant redogörelse och menade att nu har vi fågelskådare ytterligare anledning till att ge oss ut och skåda eftersom vi även kan koncentrera oss på trollsländor.

Magnus tillade att det närmaste stället för oss att skåda trollsländor är Djupadal strax bredvid väg 13 nära vägen till Fulltofta slott sett från Hörby.

 

Gå även in på www.trollslandor.se

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd-Nilsson