Medlemsmöte 20191015

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 21 personer (varav fem damer) välkomna till föreningens medlemsmöte. Tema för kvällen var Pungmesarnas liv och leverne samt ringmärkning av fåglarna. Olof Persson och Peter Öhrstöm var inbjudna att dela med sig av sin kunskap kring fågeln och hälsades välkomna.
Lars-Olof påminde om Spontanskådning vid Gäddängen dagen därpå och att det skulle vara exkursion kring Ringsjön lördag den 19 oktober med samling vid idrottsplatsen i Snogeröd kl. 07.30.
Lars-Olof berättade också att föreningen firar 10 år den 14 november på Lyby församlingsgård. Då bjuds det på majskyckling med tillbehör samt kaffe och tårta. Inbjudan kommer och anmälan om deltagande ska göras till Lars-Olof. Det kostar 100 kr för medlemmar. Under kvällen kommer medlemmarna att visa bilder.
Vidare informerade Lars-Olof att Skånska Landskap planerar en Vinterdag vid Fulltofta Naturcenter den 30 november. Temat är Vinterfåglar och fågelmatning. Föreningen är inbjuden och det behövs medlemmar som kan hjälpa till.
Lars-Olof föreslog att passa på och köpa glasunderlägg och/eller keps, som föreningen hade till försäljning under kvällen.
Därefter intogs scenen av kvällens inbjudna föreläsare. De inledde med att säga att pungmesen skiljer sig från andra typer av fåglar och dess beteenden har fängslat dessa båda herrar i nästan 50 år. Det första fyndet av pungmes gjordes utanför Kristianstad 1964. På 1970-talet blev den vanligare och 1989 var toppåret. Idag är den starkt hotad och rödlistad beroende på biotopförändring.
Fågeln bygger ett fritt hängande bo (nytt varje år) i en grenklyka i björk, pil eller vide och består av fiber från fjorårsnässlor. Detta isoleras med kaveldun och fröhår från salix. Om boet har ett rör innehåller det ofta ägg, som kläcks av en förälder (55% av honan). Ungefär 25% av bona med ägg överges. Den förälder som lämnar boet parar sig i regel med en annan partner. Pungmesen har lösa förhållanden och kan para sig med olika partners under en säsong. Pungmesen häckar april – början av juli och kan lägga ägg fem-sex ggr.
Ungarna ringmärks genom att hänga en plastpåse runt röret på boet när ungarna flugit in för kvällen. När de flyger ut på morgonen hamnar de i plastpåsen. Genom att följa ringmärkta fåglar både i Sverige och på platser söderut i Europa fr.a. Frankrike och Spanien har man återfunnit nära 13 %. För andra vanliga fåglar ligger den siffran på mindre än en procent.
Hanens dräkt skiljer sig från honans framför allt med att hanen har intensivt svart mask och rödbrun rygg. Honan är dessutom lite mindre. Fåglarna blir i regel 2-3 år gamla och de återvänder ofta till samma område år för år.
Lars-Olof tackade Olof och Peter för en mycket trevlig presentation och överräckte var sin blomma. Åhörarna tackade med en varm applåd.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson