Lunds reningsverksdammar och några lokaler till, söndag 24/2/2019

Den 24/2 var det exkursion igen. Efter att året inletts dåligt med en inställd och en regnig/blåsig exkursion var vädergudarna på vår sida denna morgon.

Vitögd dykand-Vigg hybrid, Lunds reningsverk

Bobyggande skata, Lunds reningsverk

 

Solen lyste från en blå himmel vid samlingen i Gårdstånga. Några domherrar och en stenknäck blev de första kryssen denna dag.

Rörhöna, Lunds reningsverk

Sothöna, Lunds reningsverk

 

 

Framme vid reningsverksdammarna i Lund väntade Jan på oss. Vi började gå runt dammarna. Änder som snatterand, bläsand, vigg, storskrake, gräsand, brunand och knipa sågs i stora antal. En vattenrall upptäcktes i vasskanten och skapade extra glädje. Vi hoppades på forsärla och kungsfiskare men de såg vi inte.

Smådopping, Lunds reningsverk

Bläsand, Lunds reningsverk

Nästa lokal blev Löddesnäs ute vid Bjärred där dagens första fika intogs.

Storskarv, Lunds reningsverk

Knölsvan, Lunds reningsverk

Ormvråk, Löddesnäs

Här har man rest ett nytt fågeltorn och härifrån sågs bl a en flock snösparvar och någon hörde skäggmes i vassen.

Löddesnäs

Vidare till Salviken och här kryssades bl a storspov, strandskata och stjärtand.
Sista lokalen blev plattformen vid Lundåkrabukten. Lasse L ville ha skärfläcka och större strandpipare på årslistan och som tur var så hittade jag sådana till honom. Även kärrsnäppor rastade.
Efter detta avslutade vi dagen.

Några av de 300 Storspovar vid Lundåkra bukten

Detta blev inte ett lika poetiskt referat som när Gert-Åke skriver. Han var hemma framför tv:n och stöttade de svenska tjejerna som tog vm- guld i lagsprinten. Jag fick täta rapporter hur det gick i kvartsfinal, semifinal och final från honom.
Nu är våren på gång och fåglarna börjar komma tillbaka från sina vinterkvarter.
Det är en härlig tid som ligger framför oss

Lars-Olof

Tack till Jan-Olof för de fina bildar

 

Artlistan på 55 arter

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Knipa Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Ormvråk Vattenrall Rörhöna Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Koltrast Skäggmes Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Grönfink Steglits Domherre Stenknäck Snösparv