Lunds reningsverk, Löddesnäs och Salviken 28/2

Vi samlades i Gårdstånga denna dimmiga och lite kylslagna morgon och drog i väg till Lunds reningsverksdammar. Detta är en bra lokal då man kommer fåglarna nära. Här såg vi bl a olika änder och gäss, smådopping och rörhöna: tyvärr ingen vattenrall och ej heller den gråhakedopping som setts dagen innan. Färden gick vidare till Löddesnäs och givetvis började vi med att fika. Sedan gick vi spången ut mot havet och någon hörde skäggmes i vassen. Framme vid vattnet såg vi tofsvipor och gravänder på revlarna och på andra sidan ån flög snösparvar fram och tillbaka. Vi fortsatte ut på ängen och upp i fågeltornet. En havsörn satt och käkade och skäggmes sågs och hördes.

Nästa anhalt blev Salviken och här hoppades vi på skärfläcka men de var inte på plats. Storspov, strandskata, stjärtand och större strandpipare blev nya dagsarter. Ett sista stopp gjordes vid norra badsjön vid Järavallen och fick se de gråhakedoppingar som hållit till här några dagar.

Lars-Olof

 

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  storskrake  fasan  smådopping  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  tofsvipa  större strandpipare  storspov  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  ringduva  turkduva  tornfalk  skata  kaja  kråka  råka  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  gärdsmyg  stare  koltrast  domherre  grönfink  sävsparv  snösparv