Lunds reningsverk, Löddesnäs 8/2

Denna härliga morgon samlades vi vid rastplatsen i Gårdstånga. Solen sken från en molnfri himmel och det blåste knappt någonting. Iväg till Lunds reningsverk och här väntade Jan och Fabian på oss. Vid parkeringen såg vi bl a steglits, grönsiska och björktrast. Vi började vandringen runt dammarna. Det var gott om sothöns, olika änder  och en hel del smådoppingar. Även rörhöna, kanadagås, storskarv och skrattmås såg vi. Tillbaka vid bilarna beslöts att göra ett stopp vid van Dürens väg där hornugglor brukar övervintra i en gran. Efter lite letande upptäckte vi en som tittade på oss med viss skepsis. Den är förmodligen ganska trött på fågelskådare vid det här laget. Vi beslöt att inte störa mer och drog till Löddesnäs och dagens fika. Efter detta gick vi spången ner mot havet. Det var inte så mycket fågel här men skäggmes, sävsparv och sånglärka fick vi se. En tur på ängarna och i tornet gav inte så mycket. En liten besvikelse då det dagen innan varit vattenrall, rapphöna och dvärgbeckasin här. Sista stoppet blev Salviken och här var det mycket gravänder, vitkindade gäss och storspovar. Tre stjärtänder och en småskrake hittade vi också. Efter detta avslutades dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  bläsand  snatterand  gräsand  stjärtand  brunand  vigg  knipa  småskrake  fasan  smådopping  skäggdopping  storskarv  gråhäger  havsörn  ormvråk  tornfalk  rörhöna  sothöna  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  hornuggla  större hackspett  sånglärka  ängspiplärka  gärdsmyg  rödhake  koltrast  björktrast  skäggmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  grönsiska  sävsparv