Lillejulafton vid Gäddängen 23/12

I dessa coronatider går även julfirandet på sparlåga, men fågelskådare har att göra i alla tider som tur är. Hela femton skådare mötte upp denna sällsynt fina morgon med lätt frost på marken, blå himmel och bara svaga vindar. Förutom fåglar var det väl trevligt umgänge och den utlovade korvgrillningen som lockade.

Vid en spaning över sjön från badplatsen syntes tre ägretthägrar, tre havsörnar och fem mindre sångsvanar söderöver. Under promenaden till plattformen upptäcktes bland annat domherre, kungsfågel och stjärtmes. I Gäddängen drog sig en ägretthäger utom synhåll, i vattnet låg bara ett fåtal vigg och knipa. En varfågel spanade från buskarna runt gömslet, flög sen över vattnet och satte sig en stund fint exponerad närmre oss. I de närmsta vassarna huserade gärdsmyg, rödhake och blåmes. Gäss for omkring, både vitkindade, grå- och bläsgäss. Korpar parflög kraxande och flaxande.

Några gick och förberedde för korvkalaset, och så småningom drog sig alla tillbaka till grillplatsen. Här hördes nötskrika och gröngöling, ett par rödvingetrastar flög förbi. Lite mer spaning över sjön blev det också. Bland gräsänder hittade vi med viss möda nån bläsand och stjärtand samt några krickor. Bortåt Sätoftasjön låg den stora skarvflocken tillsammans med måsfåglar och änder. Men korvgrillningen var nu det som väckte mest intresse. Korvar av skiftande utseende och innehåll fräste på gallret. Jag passar på att rikta ett varmt tack till Lennart, som räddade mina argentinska megeuzekorvar från att helt förkolna.

På fältet ovanför storkhägnet fanns vid hemfärden en blandad svan- och gåsflock med bland annat några sädgäss.

Detta blev en perfekt avslutning på skådaråret för gjusarna. Vi bestämde oss för att fortsätta spontanskådningarna varannan onsdag och nästa tillfälle blir då 6 januari, alltså trettondagen. Var rädda om er och håll er friska så ses vi då. God jul och gott nytt år.

Lars H

Artlista med 40 arter

Vitkindad gås, grågås, sädgås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, fasan, vit stork, ägretthäger, storskarv, havsörn, ormvråk, fiskmås, gråtrut, havstrut, gröngöling, varfågel, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp. blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, rödvingetrast, rödhake, domherre, grönfink.

 

 

 

Foto Ulf Sivhed