Kronhjortsbröl – ett av naturens mäktigaste skådespel.

Fredagen den 12 september var det dags att ge oss ut i naturen för att lyssna till kronhjortarnas brunstbröl.

Vi startade från ICA Hörby kl 18.30. Kvällen var helt perfekt. Ingen vind, klarblå himmel helt utan moln. Allt var upplagt för en helkväll.

Första anhalten var vid gården Bokeröd, som ligger i anslutning till Hjularöds marker. Vi kunde lyssna till 2 olika hjortar som brölade. Tyvärr var där en skogsridå mellan oss och hjortarna så vi såg dem aldrig.

Nästa anhalt var vid militärförråden – inte alls långt ifrån vår första anhalt. Även här kunde vi lyssna till bröl. Tyvärr var avståndet långt till den brölande hjorten. Efter en stund kom det ut en stor hjort ur skogen. Jag försökte räkna taggarna och är ganska säker på att det var en jämn 14-taggare. Han var vänlig nog at exponera sig länge så det fanns chans att se honom från olika håll.

Vi hade under tiden tillfälle att fika, vilket alltid är ett trevligt sätt att umgås med naturvänner.

Vi spanade också efter ett eventuellt norrsken, men det lyste med sin frånvaro. Oj.

Förutom kronhjortar såg vi också många dovhjortar varav en del var vita. Dessutom såg vi rådjur, harar, vildsvin, gäss och andra fåglar.

När vi så småningom körde hemåt såg vi en mycket stor kronhjort med väldiga horn. Han försvann tyvärr så snabbt ini skogen att det var omöjligt att räkna eller uppskatta antalet taggar. Kanske var det den hjort med 19 taggar som synts vid flera tillfällen på ungefär samma plats.

Alla tycktes vara mycket nöjda med kvällen – inte minst med vädret.

Olle Dahlkvist 2014 09 16