Knösen, Skanör och Kämpingevassen 7/4/2019

Denna dag så var målet Skanör. Vi samlades vid Skanörs borgruin och började vandringen ut mot Knösen. Det var inte så mycket fågel, mest sånglärkor. En flock ljungpipare förgyllde tillvaron. Framme vid grandungen var det lite mer liv. Järnsparvar och gransångare sjöng. En brandkronad kungsfågel upptäcktes tillsammans med vanliga kungsfåglar. Några hade turen att få se en jorduggla jaga över ängarna men givetvis hade den försvunnit när vi andra kom för att titta på den. Dubbeltrast, rödvingetrast, stenskvätta, skärfläckor och stjärtänder var andra arter vi fick in på dagslistan. Tyvärr såg vi ingen ringtrast som annars ses ofta här.
Nu skrek det i kaffetarmen så vi gick tillbaka till bilarna och satte oss att fika i det fina vädret. Det visade sig att vi gått en runda på ca 5 km, men vi hade varit ute i tre timmar.
Nästa stopp Landgrens holme med mycket skärfläckor. Tyvärr gjorde dåliga parkeringsmöjligheter att vi kom ifrån varandra. Efter telefonkontakt så strålade vi samman vi Kämpingevassen. Här låg svarthakedopping ute i havet. Brandkronad kungsfågel hade setts tidigare på morgonen men de såg vi inte röken av. Efter ytterligare en fika så skildes vi åt för denna gång
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand bläsand kricka gräsand stjärtand vigg ejder småskrake smådopping skäggdopping gråhakedopping svarthakedopping storskarv gråhäger röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök tornfalk pilgrimsfalk rörhöna sothöna strandskata st strandpipare ljungpipare tofsvipa skärfläcka storspov rödbena skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna ringduva turkduva jorduggla sånglärka ängspiplärka sädesärla järnsparv rödhake stenskvätta koltrast rödvingetrast dubbeltrast gransångare kungsfågel brandkronad kungsfågel blåmes talgoxe skata kaja råka kråka stare bofink grönfink steglits hämpling domherre sävsparv