Kåseberga 26 mars

Vi var fyra stycken som körde från Hörby denna morgon med förhoppning om att få se en praktejder insmugen bland alla ejdrar. Det hade rapporterats en på fredagen så chansen fanns.  På vägen anslöt två till och när vi anlände till parkeringen i hamnen var tre medlemmar redan på plats. Vi riggade upp tubkikarna och spanade ut över Östersjön. Tyvärr hade vindarna ändrats och ejdersträcket gick en bit ut. Tyvärr hittade vi aldrig någon "pralin" men vi såg bl a alfågel, sjöorre, småskrake, storskrake, snatterand, smålom och storlom. Efter några timmar började vi känna oss nöjda här och jakten på kornsparv började. Vi fick tips om området runt Peppinge men här hittade vi inga. Dock gladde en rastande flock på ca 300 ljungpipare. Vi beslöt att stanna till vid vinterfältet. Kornsparvarna börjar ju sprida ut sig nu  när det är häckning på gång men chansen fanns fortfarande att någon skulle vara kvar. Nästan framme började vi spana av pilarna där de brukar sitta men här var det tomt. Plötsligt hörde jag en gnisslande sång och snart flög en kornsparv upp från stubbåkern och flög ut på gräset där vi kunde studera den ett bra tag. Annat vi såg här var havsörn, brushane, rödbena, hämpling och bläsand.

Vi återvände till bilarna och styrde kosan till Fyledalen. Efter en stunds spaning här kommer det en gammal kungsörn flygande men försvann bakom en trädridå. Något senare kom den igen och seglade över oss så vi fick en fin obs på den. Andra fåglar här var mindre hackspett, spillkråka, svartmes och entita. Tyvärr ingen brandkronad kungsfågel som vi sett här de senaste gångerna vi varit här.

Sista stoppet blev Vombsjöns västra ängar och här utökades dagslistan med årta, stjärtand, skedand, silltrut och skärfläcka. Här avslutades en härlig dag som trots missen av praktejdern gav en lista på drygt 70 arter.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  årta  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  storskrake  småskrake  smålom  storlom  gråhaedopping  gråhäger  storskarv  kungsörn  röd glada  havsörn  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  brushane  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  silltrut  havstrut  kentsk tärna  tordmule  tamduva  ringduva  mindre hackspett  större hackspett  spillkråka  skata  kaja  råka  kråka  korp  svartmes  entita  talgoxe  sånglärka  gransångare  kungsfågel  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  taltrast  rödhake  gråsparv  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  bofink  grönfink  kornsparv  gulsparv