Innemöte Ringsjöbygdens fågelskådare, Gjuse, 20190219

Lars-Olof Nilsson hälsade 22 (16 herrar och 6 damer) förväntansfulla medlemmar välkomna, att se på bilder från Oman. Lars Lundquist och Lars-Olof Nilsson besökte landet 17-25 november 2018 för att skåda fåglar. Totalt 12 personer deltog i resan, som guidades av Tommy Holmgren.
Flygresan, med mellanlandning i Doha, tog totalt 9 timmar. Oman är tre timmar före Sverige i tideräkningen så klockan var sen kväll vid ankomsten till hotellet i Salalah i södra Oman. Lars berättade att det var Magnus Ullman, som inspirerat honom att åka till Oman för länge sedan och Lars var mycket nöjd med upplevelserna tillsammans med Lars-Olof.

Gulbukig grönduva

Revhäger

Mindre vadarsvala

Skådningarna startade tidigt på morgnarna och gruppen var ute hela dagen. Det var behaglig temperatur i början av dagen, ca 25 °C. Mitt på dagen och eftermiddag steg temperaturen till upp mot 34 °C och då blev det riktigt varmt och skuggan uppsöktes i den mån det gick. Gruppen besökte flera lokaler alltifrån soptipp och reningsverksdamm till parkområde och ökenområde samt den kända lokalen Ayn Hamran (mycket fåglar).

Arabstenskvätta

Totalt skådades 187 arter på resan. För Lars var det 40 och för Lars-Olof 70 nya arter. Vi fick se en mängd olika arter, som Lars och Lars-Olof fångat med sina kameror under resan. Vid vissa tillfällen var det bara en av herrarna som sett rariteten, vilket framkallade viss besvikenhet för den andre.

Stäppörn

Många fåglar, som skådades, var flyttfåglar från Pakistan och Indien. Gruppen såg allt från de stora stäppörnarna och kejsarörnarna på soptippen till de små silvernäbbarna i Ayn Hamran. Där skådades även den sällsynte gullvingefinken, en mycket exklusiv art. Klippörnen var svårfångad för skådarna men efter några timmars väntan sågs ett par.

Grön dvärgbiätare

Gruppen påträffade även flyttfåglar från Sverige ex. blåhake och många av våra vadare såsom drillsnäppa, småsnäppa, kärrsnäppa och skärfläcka. Smalnäbbad simsnäppa, som häckar i våra fjäll, skådades också.

Härfågel

Under dagarna upplevde gruppen även dromedarernas leverne tillsammans med sin ”herde”. Ibland kom de lite nära gruppen, antagligen av nyfikenhet, men blev snabbt bortkörda av sin ”herde”. Lars och Lars-Olof hann inte med så mycket fritid men en eftermiddag fick de tillfälle att känna på strand och hav, vilket de såg ut att njuta av enligt bilden, som de visade. Lars och Lars-Olof var mycket nöjda med sin resa och vi uppskattade deras bilder på, i våra ögon, exotiska fåglar.

Vid pennan
Ann-Margret