Höstens första spontanskådning 19 augusti

Ett tiotal skådare deltog i höstens första spontanskådning vid Gäddängen.

De tidigaste upplevde en klar morgon och kunde från badplatsen se åtta ägretthägrar nere i södra viken av Östra Ringsjön. Vid niotiden hade dimma rullat in från sjön och längst i norr och söder i Gäddängen skymtade fåglarna bara som skuggor. Efterhand lättade dimman och solen värmde oss, så långkalsingar var helt överflödiga. Liksom de två tidigare somrarna har våtmarken torkat ut och bara i norr finns större vattenytor. Bland skådarna vädrades missnöjet med Skånska landskap, som inte utfört vad man lovat vad gäller röjning av träd och buskar, som skymmer sikten från plattformen och även från tornet vid sjön.

En hel del vadare plockade i dybankarna: ganska många brushanar, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner samt ett par svartsnäppor och en drillsnäppa. Bland alla ruggade änder, mest gräsänder och krickor, kunde urskiljas nån snatterand och skedand. Tofsviporna var många, men av sothönor syntes bara ett tiotal. I vassarna hördes rörsångare, törn-, löv- och gransångare. Borta vid gömslet sågs en ung törnskata spana från en buske. Det var inte mycket rörelse i luften, men lite trädpiplärkor och grönsiskor sträckte förbi. En räv gick i kanten av våtmarken, till synes helt ointresserad av alla änder den passerade, vilka inte heller lät sig störas.

Spaning över sjön från tornet gav en massa skäggdoppingar, dykänder som knipa, vigg och brunand, mås och trut och fisktärna borta på revet, fyra ägretthägrar söderut i vasskanten och lite vadare på dybankarna med dagskryss för skogssnäppa och större strandpipare. Bålgetingarna var fridsamma och lät sig inte störas av oss.

På vägen tillbaka till parkeringen sågs svarthätta och större hackspett och i hagarna gott om födosökande tättingar som grå flugsnappare, rödstjärt, entita, bofink, sångare m.m. En göktyta hördes ropa. Uppåt Fiskarehusdammen syntes dagens enda rovfåglar, glada och ormvråk, samt buskskvättor.

Artlista med 57 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, fisktärna, ringduva, göktyta, större hackspett, törnskata, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, svarthätta, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, grå flugsnappare, rödstjärt, buskskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink, grönsiska.

Samtliga foto: Per Uno Nilsson