Holkrensning vid Gäddängen och Fulltofta 4/2/2018

Den 4/2 var det dags för den årliga holkrensningen. Vi var femton stycken som samlades på parkeringen vid Gäddängen. Under natten hade det snöat en hel del men som tur var satte det inte stopp för dagens aktivitet. Olle Dahlqvist delade upp oss i tre gäng. Ett gäng fick holkarna vid Fulltofta naturcentrum på sin lott, medan vi andra rensade vid Gäddängen. Tidigare hade Ann-Margret och Per-Uno varit och rensat holkarna vid Gjuseboet. Utrustade med stege, skruvdragare och anteckningsblock körde vi igång. Det är alltid spännande att se vad som döljer sig när man öppnar en holk. Är det mossa och gräs har mesar häckat i holkarna medan kvistar och löv tyder på svartvit flugsnappar och rödstjärt.

Efter några timmar var vi klara och fikat plockades fram och grillen tändes för den obligatoriska korvgrillningen. När vi väntade på att korvarna skulle bli färdiga så flög det förbi två av det tre ägretthägrar som hållit till här en längre tid. Senare såg vi dem stå i vassen tillsammans med vanliga hägrar.

Totalt rensades 119 holkar och 83 av dem hade varit bebodda, dvs 69% . I en holk fanns det större skogsmus så den fick ha sitt bo ifred. Även geting hade bott i någon holk. I en av knipholkarna hittades 24 övergivna ägg så antagligen har honan fallit offer för någon rovfågel.

Knipa ägg


Bålgetinge

Blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare och nötväcka hade bott i holkarna. Om man räknar 7 ungar i snitt per holk så har nästan 600 ungar fötts fram. Även om dödligheten är stor så är det ett gott tillskott till fågellivet i Gäddängen.

Grönsiska


Gråsiska

Artlistan blev inte så omfattande, men havsörn, ägretthäger, gråhäger, gråsiska och grönsiska kunde vi notera.
Nöjda med dagen och vårt jobb så avslutade vi och drog hem var och en till sitt
Stort tack till alla som ställde upp.

Lars-Olof