Holkrensning 24/2

När spontanskådningen avslutats samlades vi för att rensa holkarna härute. Snön och kylan var ett minne blott och vi fick en härlig dag. Tidigare hade medlemmar rensat holkarna vid Fulltofta naturcenter och de vid samma sida som gömslet. Då vi var gott folkade blev det fem gäng som tog sig an uppgiften och började rensa. Detta gick relativt snabbt och efteråt samlades vi runt grillen för en korv eller två och snackade igenom dagen.

Totalt rensades 110 holkar och av dessa var 99 bebodda, dvs 90%. Vid förra årets rensning var 79% bebodda så detta var ett fall framåt. Räknar man med ett snitt på 6 ungar per holk så är det ett tillskott på ca 600 fåglar. Förvisso så överlever inte alla men visst fyller holkarna sin funktion här ute.

Förra året satte vi upp en trädkryparholk och i denna hade en lyckad häckning skett.

Analyser av bomaterial visar att majoriteten av holkarna har bebotts av talgoxe/blåmes. I övrigt  har det varit svartvit flugsnappare/rödstjärt, nötväcka, stare, trädkrypare och pilfink eller gråsparv.

I två av holkarna var det getingbo och i en hade möss hållit till.

I de två knipholkarna låg det okläckta ägg och frågan är vad som hänt. Det kan vara så att det varit lyckade häckningar och när ungarna lämnat holken har det lagts nya ägg och sedan har det hänt honan något. Det är bra om vi kan hålla koll om det ses knipungar härute i april/maj. Mer info kommer framöver om detta.

Till sist ett varmt tack tilla alla er som engagerade er i holkrensningsarbetet.

Lars-Olof