Holkrensning 17/2/2019

Kl nio denna disiga morgon samlades 14 medlemmar för att göra en insats för fåglarna vid Gäddängen och Fulltofta. Olle Dahlqvist drog förutsättningarna för dagen. Två st for till Fulltofta, två tog holkarna runt Gjuseboet medan resten tog holkarna mellan Gäddängen och badplatsen. Då vi var bra folkade tog det knappt tre timmar att göra färdigt. Grillen tändes och korv och bröd togs fram. I väntan på att glöden skulle bli klar gick vi igenom dagens arbete.

Inte alla lyssnade på Olle

Morgondimma

Totalt är det 120 holkar uppsatta, fördelade på 76 vid Gäddängen, 24 runt Gjuseboet och 20 vid Fulltofta Naturcentrum.
Av de 120 holkarna var 109 bebodda.

Knipa holk

Hold 1

Av bomaterialet att döma är det, som vanligt, talgoxe och blåmes som dominerar. Glädjande nog har vi också haft svartvit flugsnappare, nötväcka, entita och stare som hyresgäster.
Dessutom har vi haft 5 st getingbo men det påverkar inte fåglarnas beteende, eftersom getingarna etablerar sig först efter det att fågelungarna lämnat boet.

Getingebo

Bålgetingebo

Om vi betänker att det i snitt kommer ut 6-7 ungar från varje holk (talgoxe och blåmes har som regel stora kullar) så är det en stor mängd fåglar som vi ”producerar” i våra holkar. Å andra sidan kan 60-70% av ungarna dö det första året, men nettot blir ändå stort.
Året 2018 får betraktas som ett mycket bra år för våra bevingade vänner.

Skovmus

Ollon

Levande larver

Slutligen ett stort tack till alla som ställde upp denna förmiddag.
Olle och Lars-Olof