Hantering av personuppgifter

Nya Personuppgiftlagen GDPR

General Data Protection Regulation eller GDPR heter den förordning som EU-parlamentet antog 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EUs medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen och kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) som idag reglerar behandlingen av personuppgifter.

Ringsjöbygdens fågelskådare behöver ditt namn, e-postadress, telefon och postadress för att enkelt kunna sprida information och kalla till möten. Dina uppgifter sparas på dator som styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida finns förtroendevaldas mailadresser utlagda.  Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är medlemmar i föreningen. Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund, behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort. Personuppgifter som behandlas av föreningen gällande förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.

Uppgifterna registerhålls till förmån för att kunna användas vid informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna.