God Jul och ett gott nytt år

ÖNSKAR  STYRELSEN I RINGSJÖBYGDENS FÅGELSKÅDAREMEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2018 ÄR OFÖRÄNDRAD = 100 KRONOR
KAN BETALAS IN TILL FÖRENINGENS BG NR 476 – 7992 ANGE NAMN OCH ADRESS.
AVGIFTEN MÅSTE VARA FÖRENINGEN TILLHANDA SENAST DEN 15 FEBRUARI.
VÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR MED MÅNGA EXKURSIONER, FÖREDRAG OCH ÖVRIGA
SAMMANKOMSTER. TITTA IN PÅ HEMSIDAN WWW.GJUSE.SE DÄR MER INFORMATION FINNS.