Gåsspaning som blev blek tornseglarspaning 31/10

Det var tänkt att denna lördag skulle ägnas åt gäss men ibland blir det inte enligt planerna.

Dimma rådde vid samlingen i Hörby och det blev inte bättre längs vägen mot första stoppet, Hjularöds våtmark. Framme här flög en ägretthäger över våtmarken och det var väl ungefär vad vi såg genom dimman. Vi hoppade ur bilarna och diskuterade om vi skulle ge upp redan. Då kom en räddande ängel i form av ett larm om blek tornseglare vid Kiviks musteri. Det avgjorde saken och vi gav oss iväg dit.

Vi svänger in på parkeringen vid musteriet och hinner inte ur bilarna förrän den flyger över oss. Den försvann en kort stund men kom tillbaka och vi fick fina obsar på den. Vissa deltagare i exkursionen ville göra gällande att det var nytt gjuseX för att kunna bli bjudna på bakelse. Det gick dock inte att övertala ordförande då vi hade en vid exkursionen till Kullaberg 26/10 2013.

När vi mättat oss på tornseglare och fika gick färden vidare tll stranden mellan Kivik och Vitemölla för lite sjöfågelskådning. Här var det alls inte så dimmigt som hemma. Alfågel, svarthakedopping, småskrake, storlom och bläsand var arter som rastade ute i havet. Höstens första sidensvansar flög över oss och över havet sträckte prutgäss, svärtor och dvärgmås.

Ett sista stopp gjordes vid Haväng. Även här rastade det storlommar och svarthakedoppingar. Nya arter blev skäggdopping, gråhakedopping och sjöorre samt två kustpipare som landade på stranden nedanför oss. Precis när vi skall gå tillbaka till bilarna kommer en uggla insträckande från havet och flyger in i en träddunge. Först bestämdes den till jorduggla, men när vi nådde fram till träddungen satt den där på en gren och då såg vi att det var en hornuggla. En udda och oväntad obs som avslutade en trevlig dag.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  vigg  ejder  svärta  sjöorre  alfågel  knipa  småskrake  fasan  smålom  storlom  gråhakedopping  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  röd glada  ormvråk  kustpipare  skrattmås  dvärgmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  skogsduva  ringduva  hornuggla  blek tornseglare  större hackspett  gröngöling  skata  kaja  råka  kråka  korp  sidensvans  entita  blåmes  talgoxe  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  rödhake  bofink  bergfink  domherre  grönsiska

 

 

 

 

 

                     

Hornuggla fotad med mobil genom tuben                        Blek tornseglare  Foto Per Uno Nilsson

Foto Lars-Olof Nilsson