Gåsspaning den 3/11/2018, och en ny art för Gjusarna!

Hallå gott folk och skådare? Varför kom så få till gåsspaning? lät det alltför trivialt? Har ni aldrig hört talas om larm? O gjusar, gjusar? Om ni bara hade vetat hur dagen skulle gestalta sig. Jag kan genast tala om för er - det blev en dag som ingen vill glömma. Ni borde ha ställt in vardagen. Hör här: vi som kom och var med fick liksom uppleva en saga som blev till verklighet: Vi sökte gäss och fann en kejsarörn. Men inget ont om gäss» Självaste Thoreau kallade dem för ... “luftens årliga ångbåtar". Hur skulle världen se ut utan dem? Vem vill inte höra deras dialog om människans betydelse nå jorden? Men självklart och som vanligt så såg vi gäss lite överallt men vid Vomb kunde vi inte motstå larm om en kejsare i Börringe-området. Och nu handlade det om tid. Och han som körde visste precis hur hårt foten skulle trycka så gaspedalen. Jag kan lova att landskapet rörde på sig. Snart nog såg vi 40 bilar på plats.

Vi hade prickat rätt minut och rätt plats. Och Kejsarörnen satt där den satt bara för att efter en stunds betänketid åter pröva läget och vindarna vid Falsterbo. Och all andlighet som infunnit sig flög iväg med den. Och tänk att vi fortfarande har en natur som kan överraska. Det är sällan man ser en kejsarörn så det är en unik upplevelse. 

Sen Börringelandskapet är en sällan skadad syn. Här klyvs geo-grafin om hösten till en palett av Sveriges (en av) främsta landskapsmålare: Carl Hill? Ljus och färg blir till ögonblicks målningar.

Men vi drar som vanligt vidare. Mangan känd fågellokal besöks. Artlistan blir verkligen imponerande: blå kärrhök, kungsfiskare, pilgrimsfalk, trastar av alla slag, havsörnar, fjällvråk, mindre sångsvan, svartsnäppa, smådopping, brunand, skedand, ägretthäger, skäggmes, varfågel, steglits och så vidare. ** Vi ses nästa gång.

 

Gert-Åke Olofsson

Artlista 2018-11-03 (55 arter)
Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, KEJSARÖRN, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, tamduva, skogsduva, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, pilfink, bofink, steglits och gulsparv.

** Pilgrimsfalk, ägretthäger, skäggmes och varfågel sås vid Silvåkratornet och Skarhult efter exkursionen slutade vid Näsbyholm.