Gäddängen 7 april

De spontanaste skådarna var på plats redan halvsju, men hade inte så mycket att berätta när vi andra kom släntrande vid niotiden. Solen sken, men det blåste en isande nordvästvind och det var inte inbjudande att skåda över sjön. En snapp flukt gav heller inte mycket. Istället samlades vi på plattformen. I våtmarken var det förvånande lite änder, vi fick leta länge för att hitta någon enstaka skedand, snatterand, storskrake och kricka. Skrattmåsarna var inte heller särskilt många. I den dolda lilla dammen i nordost stack två ägretthägrar emellanåt upp huvudena, tog också korta flygturer. I söder hade ett tranpar rett ett bo i kanten, och två ägg sågs när den ruvande reste sig. Sävsparvar for omkring, nyanlända gransångare sjöng överallt och sädesärlor hördes i flykten. Vitkindade gäss flög över. En promenad ner i hagarna gav inte mycket mer än en lockande gulsparv. Sedan några styrkt sig med kaffe vid bilarna, gick vi den nya leden genom kohagen. Här var det mer liv. Framför allt vimlade det på marken av bofink med visst inslag av bergfink. Ett antal vanliga trädkrypare i de gamla ekarna granskades i hopp om att någon skulle vara trädgårdsträdkrypare. Förr eller senare sprider de sig säkert hit från helsingborgstrakten. Entita och stjärtmes sågs också, men den mindre hackspetten gäckade oss. Vid Fiskarehusdammen gick en strandskata. Till slut fick vi njuta av rödvingetrastarnas vårkonsert.

Att våren gjort halt visas av att artlistan omfattade 49 arter, samma som för två veckor sedan.

Lars H

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, storskrake, fasan, skäggdopping, ägretthäger, vit stork, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, strandskata, skrattmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, gransångare, stjärtmes, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink, bergfink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Foto Per Uno Nilsson