Gäddängen 30 september

Ett dussin spontanskådare njöt av fint höstväder med sol och så gott som vindstilla. De tidigaste var i farten redan vid åttatiden och började med att spana av sjön från badplatsen. Tre ägretthägrar syntes, annars var där det vanliga utbudet av sjöfåglar. Ett skällande läte gjorde att vi uppmärksammade två mindre sångsvanar, de första i höst, vilket senare lockade dit fler skådare som ville ha arten på sin septemberlista.

Gäddängen hade fått påfyllning med vatten av höstregnen. Detta passade inte mindre vadare, förutom några enkelbeckasiner, men nere i söder gick ett par svartsnäppor och brushanar. Tre stjärtänder stack ur bland de vanligare änderna. Trädkrypare hördes, gransångare sjöng, sånglärka sträckte. Tidvis svärmade ladusvalor och enstaka backsvalor över vattnet. Gröngöling, spillkråka och större hackspett hördes i hagarna, där nu även skådare med koskräck vågar ströva omkring.

Ut mot sjön igen, nu längre söderut, vid tornet. Fyra ägretthägrar syntes nu. En havsörn satt ute på revet, några kärrsnäppor gick bland alla tofsvipor. Ingen avvikande gås hittades bland alla de grå.

Cyklandes förbi Fiskarehusdammen, som också börjat vattenfyllas, såg jag ängspiplärka och hämpling. Ett tiotal ormvråkar skruvade över skogen.

Lars H skrev

Artlista, 58 arter

Grågås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, backsvala, ladusvala, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, pilfink, sädesärla, ängspiplärka, bofink, hämpling, grönsiska

 

Foto Per Uno Nilsson