Gäddängen 30 juni

Redan klockan sju var de två första spontanskådarna på plats, senare anslöt fyra till, varav en sällsynt gäst från Köpenhamn. Vädret var ljumt och mulet med risk för skurar enligt prognosen. Ute över sjön jagade tornseglare och ladusvalor. Vattnet i Gäddängen hade sjunkit under torrperioden och gjort rev och stränder mer tillgängliga för tringavadare. Vi räknade in tre gluttsnäppor, fem grönbenor och tre skogssnäppor plus några tofsvipor. Nere i söder sågs den ene svarthalsade doppingen simma omkring med en liten unge på ryggen medan den andra låg kvar på boet. På andra hållet sågs tre små gråhakeungar från två kullar. Tranparet rastade sin unge som växt till sig rejält och hade snyggt orangefärgat huvud. Ett par svarttärnor har hållit till här ett tag och en syns mest liggande i växtligheten, varför vi kan hoppas på häckning. En konstaterad häckning var en hona årta med ett antal små ungar, lite osäkert hur många eftersom de blandade sig med en kull gräsänder. Ett knölsvanpar vaktade två rätt små ungar. Knipkullen vi såg för två veckor sedan kunde inte hittas nu tyvärr. Två granna adulta dvärgmåsar stod på revet bland så gott som fullfjädrade skrattmåsungar. Två rörsångare kraxade vid plattformen. Även härm-, törn-, gran-, trädgårds- och lövsångare samt svarthätta hördes och från motsatta stranden två sävsparvar. Klockan tio öppnade sig himlen i ett skyfall och vi fick dra oss tillbaka. Regnet var efterlängtat, men kunde gärna dröjt en timme.

Lars H

Artlista med 51 arter

Knölsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, brunand, vigg, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, dvärgmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, fisktärna, svarttärna, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, stare, bofink, sävsparv.