Gäddängen 3/10/2018

Vi var 10 medlemmar vid Gäddängen denne blåsig onsdag. Efter gårdagens regn var där nu stripor av vatten på Ringsjöns strandbrädd och lite mera vatten i Gäddängen. Vadare och ankor var där inte så många som sist, men en del brushöns och en flock kärrsnäppa håll till. Många grågäss vilat på sjön, och kunna varsla om havsörn, av vilka vi så kanske 4 olika i löpet av förmiddagen.
Vid plattformen kunna vi glädje oss över ett par blå kärrhök som jagade över vassen på andre sida. Samman med dissa vintergäster sås ännu sommargästerna sävsparv, ladusvala och gransångare.
Tillbaka til Ringsjö för at spana efter enkelbeckasin, kom en pilgrimsfalk flygande och skrämda upp krickorna och vador. En sen fiskgjuse kom också över oss, och det lyckades Lars H att få se en dvärgbeckasin förutom enkelbeckasin.
Vi returnerade til plattformen för at hitta varfågeln, som Åsa hade rapporterade, utan framgång. Men den lod sig se kort vid grillplatsen, innan en sparvhök skrämda den bort.
Richard

Artlistan (56 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Stenfalk Pilgrimsfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Skogsduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Taltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönfink Grönsiska Sävsparv